De coronamaatregelen veranderden veel in het dagelijks leven van volwassenen. Daarom vroegen we hen wat de invloed van de coronamaatregelen is op hun leven en welke gebeurtenissen zij meemaakten tijdens de coronaperiode. Op deze pagina bespreken we de resultaten onder volwassenen van het derde kwartaalonderzoek (maart 2022). Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Het is de eerste keer dat we ook een peiling deden onder volwassenen. 

Meningen over invloed van de maatregelen zijn verdeeld

We vroegen volwassenen naar de invloed van de coronamaatregelen op hun leven in het algemeen, hun gezondheid, hoe zij zich voelen, hun relatie met familie, hun relatie met vrienden, hun werkprestaties en hun inkomen of financiële zekerheid. In de meting van maart 2022 rapporteerden volwassenen wel (52%) of geen (48%) negatieve invloed van de coronamaatregelen op 1 of meer aspecten van hun leven.  

Ten opzichte van bijvoorbeeld hun gezondheid of hun relatie met familie zeiden volwassenen dat ze de negatieve invloed van de maatregelen vooral voelen op hun leven in het algemeen (31%). Tegelijkertijd zei ruim een kwart (27%) dat de coronamaatregelen een positieve invloed had op hoe goed zij zich voelden, vergeleken met een vijfde (20%) die zich minder goed voelde door de maatregelen. Ook gaf een derde aan dat de maatregelen een (heel) positieve invloed hadden op hun familierelaties (36%) en relaties met hun vrienden (32%). De tabel hieronder laat zien hoe volwassenen de invloed ervaarden van de maatregelen op verschillende onderdelen van hun leven. 

2 op de 5 volwassenen heeft nog last van corona-gerelateerde gebeurtenissen

We vroegen de volwassenen welke gebeurtenissen zij meemaakten tijdens de coronaperiode. Hierbij konden ze verschillende gebeurtenissen aankruisen. De meerderheid (64%) heeft 1 of meerdere corona-gerelateerde gebeurtenissen meegemaakt. 1 op de 3 volwassenen gaf aan dat ze zelf corona hebben gehad (30%) of dat ze bang waren dat ze zelf of dat iemand die belangrijk voor hen is corona zou krijgen (31%). Ook kon 17% van de volwassenen een belangrijke gebeurtenis of evenement niet meemaken. 

Van verschillende gebeurtenissen heeft steeds ongeveer een derde nog last 

Van de volwassenen die een corona-gerelateerde gebeurtenis meemaakten, had 39% hier nog last van en 61% niet. In totaal had een derde nog last van dat ze zelf corona hadden (32%) of van hun angst dat zijzelf of iemand die belangrijk voor hen is corona zou krijgen (31%). Sommige gebeurtenissen kwamen relatief weinig voor, maar hadden wel een grote impact. Slechts 1% van de ondervraagde volwassenen zei dat ze zelf in het ziekenhuis hadden gelegen, maar bijna de helft hiervan (47%) had daar nog last van. Van hen die een dierbare verloren aan corona (5% meegemaakt) had 36% daar nog last van.  

Wanneer volwassenen aangaven dat ze nog last hadden van een gebeurtenis, kregen zij nog extra vragen om vast te stellen of de last die zij ervaarden mogelijk tot een trauma kan leiden. Bij 2% van de volwassenen was dit het geval.  

Uit deze meting blijkt dat vooral vrouwen en volwassenen in de leeftijd van 36 tot en met 55 jaar vaker last hadden van de meegemaakte gebeurtenissen. De grafieken hieronder laat zien hoeveel procent van de volwassenen een bepaalde gebeurtenis had meegemaakt. Het rechter tabblad laat per gebeurtenis zien hoeveel volwassenen daar nog last van hadden.