Om inzicht te krijgen in de mentale gezondheid van volwassenen stelden we hen vragen over psychische klachten, stress, eenzaamheid en suïcidaliteit. De resultaten die we hieronder bespreken, komen uit het derde kwartaalonderzoek (maart 2022) van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Naast de peiling onder jongeren, is nu ook onderzoek gedaan onder volwassenen. 

Driekwart volwassenen ervaart geen mentale klachten

In de meetronde van maart 2022 vroegen we volwassenen hoe zij zich de afgelopen 4 weken voelden. De meerderheid gaf aan dat ze geen mentale klachten ervaarden (76%), een kwart (24%) had wel psychische klachten (zie de tabel hieronder). Hoe jonger de volwassene, hoe groter de kans dat hij of zij psychische klachten ervaarde. Psychische klachten werden ook vaker genoemd door vrouwen, volwassenen die alleen wonen, laagopgeleide volwassenen en volwassenen die nog last van hadden van een gebeurtenis die ze meemaakten.  

1 op de 10 volwassenen ervaart suïcidale gedachten

In de meting van maart 2022 vroegen we volwassenen of zij er in de laatste 3 maanden serieus aan gedacht hebben om een eind aan hun leven te maken. Een tiende van de volwassenen had deze gedachten wel eens tot heel vaak gehad (zie tabel).  

Volwassenen die kampten met psychische klachten, stress of eenzaamheid, hadden een grotere kans om serieus over zelfdoding na te denken. Anders dan bij de jongeren was er bij de volwassenen geen verband tussen corona-gerelateerde meegemaakte gebeurtenissen en suïcidale gedachten. Mannen meldden vaker serieuze suïcidale gedachten, net als volwassenen van 26 tot en met 35 jaar, volwassenen die alleen wonen, laagopgeleid zijn, en nog last hadden van corona-gerelateerde meegemaakte gebeurtenissen.  

inhoud

Denk je soms aan zelfmoord? En heb je nu hulp nodig?  Bel gratis 113 of 0800-0113. Of ga naar 113.nl voor online hulp of coaching.

15% volwassenen voelt zich sterk eenzaam

We vroegen volwassenen hoe vaak zij zich in de laatste 4 weken eenzaam voelden. De helft (52%) voelde zich niet eenzaam. Een derde (33%) was een beetje eenzaam en 15% voelde zich erg eenzaam (zie tabel hieronder). Vrouwen zeiden vaker dat ze zich zeer eenzaam voelden. Hoe jonger de volwassene, hoe meer kans dat diegene zich eenzaam voelde (een uitzondering is de leeftijdsgroep van 76 jaar en ouder). Alleenwonende volwassenen, laagopgeleide volwassenen en volwassenen die last hadden van meegemaakte gebeurtenissen, gaven vaker aan dat ze zich eenzaam voelden.  

Volwassenen ervaren weinig stress

De meeste volwassenen (71%) voelde geen stress in de 4 weken voordat ze de vragenlijst invulden. De overige 29% voelde zich wel gestrest door 1 of meer factoren (zie onderstaande grafiek).  

Stress door werk (11%), de coronasituatie (10%) of eigen problemen (10%) kwamen het vaakst voor en stress over sociale contacten het minst (5%). Hoe hoger opgeleid, hoe meer kans op het ervaren van stress. Verder meldden vrouwen, de jongere groepen volwassenen (met uitzondering van 76+), alleenwonenden en volwassenen die nog last hadden van meegemaakte gebeurtenissen vaker dat ze (zeer) vaak stress ervaarden. De tabel hieronder laat zien hoeveel stress volwassenen ervaarden door verschillende dingen.