Om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid van volwassenen vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste 4 weken last hadden van de volgende klachten. Naar welke klachten we vroegen, staat in de tabel onderaan de pagina. 

De resultaten die we hieronder bespreken, komen uit de resultaten van de derde kwartaalonderzoek meetronde (maart 2022). Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Helft volwassenen had 1 of meer lichamelijke klachten

Uit de meetronde van maart 2022 blijkt dat 51% van de volwassenen (zeer) vaak 1 of meer lichamelijke klachten ervaarde. De klachten waar volwassenen het vaakst last van hadden zijn: vermoeidheid (29%), spier- of gewrichtsklachten (22%), slaapproblemen (18%), hoofdpijn (12%) en geheugen en/of concentratieproblemen (12%). Hartkloppingen werd het minst genoemd als klacht (4%). De tabel hieronder laat zien welke lichamelijke klachten volwassenen hadden. 

Vrouwen gaven vaker aan dat ze lichamelijke klachten ervaarden. Dit geldt ook voor de volwassenen in de jongere leeftijdsgroepen (26-35 en 36-45), met uitzondering van volwassenen van 76 en ouder. Volwassenen die minder hoogopgeleid zijn en die nog last hadden van corona-gerelateerde meegemaakte gebeurtenissen, hadden vaker 1 of meer lichamelijke klachten.