Om meer inzicht te krijgen in de algemene gezondheid van volwassenen tijdens de coronaperiode, vroegen we hoe zij hun gezondheid ervaren en hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst. De resultaten die we hieronder bespreken komen uit het derde kwartaalonderzoek (maart 2022), met daarin de eerste peiling onder volwassenen. Het kwartaalonderzoek is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.  

Groot deel van de volwassenen ervaart goede gezondheid

De meting van laat zien dat driekwart van de volwassenen een (zeer) goede gezondheid ervaarde (76%). Verder gaf 20% aan dat het ‘wel gaat’ met hun gezondheid en 4% ervaarde een (zeer) slechte gezondheid (zie de tabel hieronder). Vergeleken met andere groepen gaat het minder goed met de gezondheid van vrouwen, volwassenen van 76 jaar en ouder, laagopgeleide volwassenen, volwassenen die alleen wonen en volwassenen die nog last hadden van een meegemaakte gebeurtenis.  

Volwassenen hebben vertrouwen in de toekomst

In deze meting had 45% van de volwassenen (veel) vertrouwen in de toekomst en 43% matig tot redelijk vertrouwen. Daarnaast zei 13% weinig tot geen vertrouwen te hebben in de toekomst. Vrouwen, laagopgeleide volwassenen, volwassenen die alleen wonen en volwassenen die nog last hebben van meegemaakte gebeurtenissen, hadden minder vaak vertrouwen in de toekomst. In de tabel hieronder staat hoeveel procent van de volwassenen wel tot geen vertrouwen had in de toekomst.