Met uitgestelde zorg bedoelen we zorg die werd uitgesteld door de coronapandemie. Denk aan een operatie in het ziekenhuis die niet doorging omdat het ziekenhuis geen plek had. Om inzicht te krijgen in deze uitgestelde zorg, vroegen we volwassenen of zij medische zorg niet of later ontvingen. Als het antwoord daarop ‘ja’ was, vroegen we vervolgens of zij deze zorg inmiddels wel hebben ontvangen, en of zij negatieve gevolgen ervaren van deze uitgestelde zorg. Als volwassenen zelf zorg hadden uitgesteld, vroegen we waarom ze zorg hadden uitgesteld. Op deze pagina bespreken we de resultaten van de derde kwartaalonderzoek meetronde (maart 2022). Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

1 op de 5 volwassenen ontving zorg niet of later

Bij 20% van de volwassenen is zorg uitgesteld, soms door de zorgverlener (15%) en soms (ook) door de deelnemer (8%). Ruim de helft (54%) van de volwassenen had geen zorg nodig tijdens de coronacrisis. Bij 26% is de zorg die nodig was ook gegeven. De grafiek hieronder laat de percentages zien van volwassenen die te maken kregen met uitgestelde zorg.  

Van de volwassenen van wie zorg is uitgesteld, hebben de meesten (81%) inmiddels (een deel van) de zorg ontvangen. 13% heeft de zorg nog nodig en niet ontvangen en 6% heeft de uitgestelde zorg niet meer nodig (zie grafiek). 

Een derde heeft last van uitgestelde zorg

Volwassenen die te maken kregen met uitgestelde zorg, geven vaak aan dat ze hier geen last door ervaren (64%). Ruim een derde van de volwassenen ervaart wel negatieve gevolgen van uitgestelde zorg (7% erg veel en 29% een beetje).  

Volwassenen stellen zorg vooral uit om de zorg te ontlasten

We vroegen de volwassenen die zelf zorg hadden uitgesteld (8%) naar hun redenen hiervoor. Ze konden meerdere redenen aanvinken. Volwassenen deden dit het vaakst om de zorg te ontlasten (32%), omdat ze bang waren om besmet te raken met het coronavirus (31%) en omdat ze zelf besmet waren (30%). Dat een afspraak online plaatsvond en de volwassene dat niet prettig vond, werd het minst vaak genoemd als reden om de zorg uit te stellen (10%). De grafiek hieronder laat zien om welke redenen 8% van de volwassenen zelf zorg uitstelden.