Om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid van volwassenen vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste 4 weken last hadden van de volgende klachten. Naar welke klachten we vroegen, staat in de grafiek onderaan de pagina.

Hieronder bespreken we tegelijkertijd de resultaten van de zesde kwartaalonderzoek meetrondes (december 2022). Deze zijn onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Helft volwassenen had lichamelijke klachten

Uit de meetronde van december 2022 blijkt dat de helft (49%) van de volwassenen (zeer) vaak 1 of meer lichamelijke klachten ervaarde. De klachten waar volwassenen het vaakst last van hadden zijn: vermoeidheid (29%), spier- of gewrichtsklachten (23%) en slaapproblemen (16%). Van geheugen en/of concentratieproblemen, hoofdpijn en prikkelbaarheid had telkens 11% van de volwassenen last. Hartkloppingen werden het minst genoemd als klacht (3%). Vanaf de vorige ronde in september nam het aantal volwassenen dat (zeer) vaak moet hoesten toe van 6% naar 10% (zie grafiek).

Stress en mentale klachten geven een grotere kans op het ervaren van lichamelijke klachten. Bij stress specifiek door de coronasituatie zien we juist geen grotere kans op lichamelijke klachten. De groep volwassenen met lichamelijke klachten overlapt grotendeels met de groep die hun gezondheid als slecht ervaart.