Het Nivel zette cijfers op een rij over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende klachten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hieronder bespreken we de cijfers over volwassenen over de periode van oktober – december 2022. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Iets meer slaapproblemen onder ouderen dan in 2019

Uit de huisartsgegevens blijkt dat volwassenen in de periode van oktober tot en met december 2022 iets vaker de huisarts bezochten voor slaapproblemen dan in dezelfde periode in 2019. Dit was vooral zo bij de oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder). Deze groep komt hiervoor veel vaker bij de huisarts kwam dan de andere groepen.

Meer huisartsbezoek geheugen- en concentratieproblemen

Ook geheugen- en concentratieproblemen komen nog iets vaker voor dan vóór corona, maar bijna alleen onder de oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder). Mensen van 25 tot 64 jaar kwamen hiervoor nauwelijks bij de huisarts, en vrouwen wat vaker dan mannen.

Piek in suïcidegedachten en -pogingen onder 25-44-jarigen

In het vierde kwartaal van 2022 is er een korte piek in het zorggebruik, maar het gaat om een relatief klein verschil (ongeveer 8 vergeleken met ongeveer 6 registraties per 100.000 mensen). De jongste leeftijdsgroep (25-44 jaar) en vrouwen kwamen vaker in contact met de huisarts voor suïcidegedachten of pogingen dan in hetzelfde kwartaal in de voorgaande jaren.

Afname spierpijn in vierde kwartaal

Voor spierpijn bezochten juist minder mensen de huisarts dan in 2019, maar het gaat wel om aantallen die vergelijkbaar zijn met 2021. Vrouwen komen hiervoor veel vaker bij de huisarts dan mannen, en mensen van 25-44 jaar juist wat minder vaak.

Verschillen tussen groepen

Vrouwen komen vaker met gezondheidsproblemen bij de huisarts dan mannen (in alle jaren). Dit is vooral zo bij een aantal psychische problemen, zoals angst, depressie en hevige stress, maar ook bij misselijkheid, spierpijn, hartkloppingen, moeheid, duizeligheid en hoofdpijn. Bij gezondheidsproblemen die dit kwartaal wat vaker voorkwamen, was de toename bij vroegen iets sterker dan bij mannen (bijvoorbeeld bij luchtwegklachten en suïcide). Vooral bij geheugen- en concentratieproblemen, duizeligheid, benauwdheid en slaapproblemen kwamen mensen van 75 jaar en ouder vaker bij de huisarts dan jongere leeftijdsgroepen. Bij jongere leeftijdsgroepen ging het vaker om depressieve klachten, hevige stress of suïcidegedachten of pogingen. 

Meer informatie is terug te vinden in het feitenblad van het Nivel over de huisartsgegevens van oktober tot en met december 2022.