Met uitgestelde zorg bedoelen we zorg die werd uitgesteld door de coronapandemie. Denk aan een operatie in het ziekenhuis die niet doorging omdat het ziekenhuis geen plek had. Om inzicht te krijgen in deze uitgestelde zorg, vroegen we volwassenen of zij medische zorg niet of later ontvingen. Als het antwoord daarop ‘ja’ was, vroegen we daarna of zij daar negatieve gevolgen van ervaren en of zij de nodige zorg inmiddels hadden ontvangen. Als volwassenen zorg zelf hadden uitgesteld, vroegen we naar hun redenen daarvoor.

Op deze pagina bespreken we de resultaten over uitgestelde zorg van de zesde meetronde van het kwartaalonderzoek (december 2022). Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Bij 1 op de 6 volwassenen werd zorg uitgesteld

Van de volwassenen gaf 17% aan dat zorg werd uitgesteld, soms door de zorgverlener (14%) en soms (ook) door de volwassene zelf (6%). Bijna een kwart (24%) kreeg op tijd de zorg die ze nodig hadden. De overige 59% had geen zorg nodig. De grafiek hieronder laat zien dat in december 2022 minder volwassenen aangeven dat ze te maken kregen met uitgestelde zorg dan in september.

Uitgestelde zorg wordt ingehaald

Van de volwassenen bij wie zorg is uitgesteld, hebben de meesten inmiddels (een deel van) de zorg ontvangen. In december was dit 86%, vergeleken met 81% in maart (zie grafiek). In december had 9% van wie geen zorg had ontvangen, de zorg nog wel nodig. 5% had de uitgestelde zorg inmiddels niet meer nodig.

1 op de 3 volwassenen heeft last van uitgestelde zorg

Een derde van de volwassenen ervaart negatieve gevolgen van uitgestelde zorg (9% erg veel en 26% een beetje). Daarnaast gaf bijna twee derde (65%) van de volwassenen die te maken kregen met uitgestelde zorg aan dat ze hier geen last door ervaren. De grootte van de groep die aangeeft last te hebben van uitgestelde zorg wisselt per ronde (zie grafiek).

Volwassenen stellen zelf zorg uit vanwege quarantaine

We vroegen de volwassenen die zelf zorg hadden uitgesteld (7%) naar hun redenen hiervoor. Ze konden meerdere redenen aanvinken. Volwassenen deden dit het vaakst omdat ze in quarantaine zaten (40%), om de zorg te ontlasten (31%) of omdat ze bang waren zelf besmet te worden met het coronavirus (30%). Andere redenen dan corona zorgden er in december vaker voor dat volwassenen zorg uitstelden dan in september (zie grafiek).