We onderzochten of volwassenen in de afgelopen 3 maanden behoefte hadden aan hulp of steun. Als volwassenen hulp nodig hadden bij lichamelijke klachten of omdat zij niet lekker in hun vel zaten, vroegen we of zij deze hulp gekregen hebben. Op deze pagina bespreken we de resultaten van de peilingen van december 2022 onder volwassenen. Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Actuele mentale en lichamelijke hulpbehoeften

Deze ronde hebben we de vraag over behoefte aan hulp of steun anders gesteld dan in de eerdere rondes. In plaats van te vragen naar de hele coronaperiode vroegen we naar de behoefte aan hulp of steun in de afgelopen 3 maanden. Ook vroegen we eerder naar ‘extra’ steun of hulp, maar dit hebben we weggelaten, omdat het nog moeilijk te zeggen is of hulp nodig was geweest zonder de coronapandemie.

Nu het niet meer gaat om extra hulp en om hulp tijdens een kortere en recente periode, valt het op dat juist meer volwassenen aangeven dat ze behoefte hadden aan hulp dan in de afgelopen rondes. In totaal vinkten in december 1 op de 3 volwassenen een hulpbehoefte aan, vergeleken met bijna 1 op de 4 (24%) in september.

In december gaf 17% van de volwassenen aan dat ze in de afgelopen 3 maanden lichamelijke hulp nodig hadden (zie grafiek). Dat is 10% meer dan in september, toen het ging om extra hulp die nodig was tijdens de coronaperiode. Bij mentale klachten zien we ook verschil, namelijk 12% in december vergeleken met 8% in september. Ook wordt duidelijk dat informatie krijgen over leven in coronatijd helemaal niet meer relevant is (van 4% in de vraag naar de coronaperiode naar 0% in de vraag naar de afgelopen 3 maanden).

Volwassenen zoeken meestal hulp

Van de 12% die in december 2022 behoefte had aan mentale hulp, gaf 85% aan deze hulp te hebben gekregen. 9% zocht niet naar hulp en 6% heeft wel mentale hulp gezocht, maar kon geen hulp vinden. Van de volwassenen die behoefte hadden aan hulp bij lichamelijke klachten (17%), kreeg 78% genoeg hulp, 13% kreeg hulp maar vond dat onvoldoende (passend), 4% vond geen hulp en 5% zocht geen hulp, hoewel ze dat wel nodig hadden (zie grafiek). 

We onderzochten welke groepen duidelijk een grotere kans hebben om hulp of steun nodig te hebben. De grootste kans hierop hebben volwassenen die stress ervaren. Vooral stress door eigen problemen, overige zaken en de thuissituatie hangen sterk samen met het hebben van een hulpvraag.