Tijdens de periodes met coronamaatregelen veranderde er veel in het dagelijks leven van volwassenen. Daarom vroegen we hen welke gebeurtenissen zij meemaakten tijdens de coronaperiode en of ze daar nu nog last van hebben. Op deze pagina bespreken we de resultaten onder volwassenen van het zesde kwartaalonderzoek (december 2022). Dit was de vierde keer dat we een peiling deden onder volwassenen (26 en ouder) naast de al lopende peilingen onder de jeugd (12-25 jaar). Deze kwartaalmeting is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Steeds meer volwassenen geven aan dat ze corona hadden

We vroegen volwassenen welke gebeurtenissen zij meemaakten tijdens de coronaperiode, vanaf maart 2020 tot het moment van invullen. Hierbij konden ze verschillende gebeurtenissen aankruisen. In december 2022 heeft 81% 1 of meerdere corona-gerelateerde gebeurtenissen meegemaakt. Zo gaven 4 op de 5 volwassenen (60%) aan dat ze zelf corona hebben gehad. Dat aantal is sterk gestegen vergeleken met maart 2022. Toen gaf nog maar 30% aan dat ze corona hadden gehad.

Volwassenen hebben minder vaak last van hun besmetting

Naar verhouding hadden volwassenen in december 2022 minder vaak last van hun coronabesmetting. In december had 15% nog last hun besmetting, vergeleken met 32% in maart. Dit verschil kan komen doordat volwassenen die tussen maart en december corona kregen, waarschijnlijk de Omikron-variant opliepen en daar minder klachten aan overhielden. 

Een derde is bang voor besmetting 

Angst voor besmetting onder volwassenen is bijna gelijk gebleven. Sinds maart 2022 was ongeveer een derde bang dat ze zelf of dat iemand die belangrijk voor hen is corona zou krijgen. Wel is er een daling in het percentage volwassenen dat hier nog last van heeft: van 30% in maart naar 16% in december.  

De grafiek hieronder laat per ronde zien hoeveel procent van de volwassenen een bepaalde gebeurtenis meemaakte. De grafiek in het rechtertabblad laat per gebeurtenis zien hoeveel van deze volwassenen nog last hebben van de gebeurtenis die ze meemaakten.

Wanneer volwassenen aangaven dat ze nog last hadden van een gebeurtenis, kregen zij extra vragen om vast te stellen of de klachten die zij ervaren betekenen dat ze meer risico hebben om een posttraumatische stressstoornis te ontwikkelen. Bij 2% van de volwassenen was dit het geval.

Als we rekening houden met alle gemeten gegevens zien we dat vooral volwassenen die eenzaam zijn, veel stress ervaren en mentale klachten hebben, een duidelijk grotere kans hebben op symptomen van PTSS Posttraumatische Stressstoornis (Posttraumatische Stressstoornis). Ook zien we een verband tussen PTSS-symptomen en zelfdodingsgedachten.

Ervaren invloed van de coronaperiode op het leven

Naast de meerkeuzevragen stelden we vorige ronde ook een vraag over de invloed van de coronaperiode op het leven van volwassenen. In de antwoorden noemen volwassenen regelmatig positieve invloeden van de coronaperiode, zoals dat ze het thuiswerken fijn vinden, meer rust ervaren en een gezonder leven leiden. Verder noemen ze ook negatieve sociale en mentale gevolgen, bijvoorbeeld dat ze minder contact hebben met familie en vrienden of pessimistischer in het leven staan. De beschrijving van de invloed die volwassenen nog ervaren van de coronaperiode op hun leven is terug te lezen op de pagina meting 5: Ervaringen tijdens corona.