Om meer inzicht te krijgen in de algemene gezondheid van volwassenen sinds de coronaperiode, vroegen we hoe zij hun gezondheid ervaren en hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst. Inmiddels kunnen er naast corona ook andere dingen spelen die invloed hebben op ervaren gezondheid en vertrouwen in de toekomst. De resultaten op deze pagina komen uit het zevende kwartaalonderzoek (maart 2023). Het kwartaalonderzoek is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Meerderheid van de volwassenen ervaart goede gezondheid

In de meting van maart 2023 gaf 75% van de volwassenen aan dat ze een (zeer) goede gezondheid ervaarden. Verder vond 20% dat het ‘wel gaat’ met hun gezondheid en 4% ervaarde een (zeer) slechte gezondheid. De grafiek hieronder laat de verandering zien in het aantal volwassenen dat hun gezondheid goed of zeer goed vindt. Opvallend is dat de ervaren gezondheid iets daalt ten opzichte van december 2022, maar dat er geen daling is in de lichamelijke en mentale gezondheid van volwassenen.

Vooral het hebben van betaald werk en het naar je werk gaan vergroten de kans op een goed ervaren gezondheid. Ook de jongste leeftijdsgroepen beoordelen hun gezondheid vaker als goed. Andersom heeft de leeftijdsgroep tussen de 56-65 jaar de grootste kans om hun gezondheid als slecht te beoordelen, gevolgd voor 76-plussers. Mentale problemen en lichamelijke klachten zoals buikpijn, spierpijn en moeheid hangen samen met een slecht ervaren gezondheid. Hetzelfde geldt voor stress door eigen problemen en weinig vertrouwen in de toekomst.

Schommelend vertrouwen in de toekomst

In maart 2023 gaf 49% van de volwassenen aan dat ze (veel) vertrouwen hadden in de toekomst. Daarnaast had 41% matig tot redelijk vertrouwen en zei 10% dat ze weinig tot geen vertrouwen hadden in de toekomst. Het percentage volwassenen dat aangeeft (veel) vertrouwen in de toekomst te hebben, schommelde tussen maart 2022 en maart 2023 (zie grafiek).

Vooral mentale klachten hangen sterk samen met weinig vertrouwen hebben in de toekomst.