Tijdens de periodes met coronamaatregelen veranderde er veel in het dagelijks leven van volwassenen. Daarom vroegen we hen welke gebeurtenissen zij meemaakten tijdens de coronaperiode en of ze daar nu nog last van hebben. Op deze pagina staan de resultaten van het zevende kwartaalonderzoek (maart 2023). Dit was de vijfde keer dat we een peiling deden onder volwassenen (26 en ouder) naast de al lopende peilingen onder de jeugd (12-25 jaar). Deze kwartaalmeting is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Meer volwassenen geven aan dat ze corona hadden

We vroegen volwassenen welke gebeurtenissen zij meemaakten tijdens de coronaperiode, vanaf maart 2020 tot het moment van invullen. Hierbij konden ze verschillende gebeurtenissen aankruisen. In maart 2023 heeft 80% 1 of meerdere corona-gerelateerde gebeurtenissen meegemaakt. 61% van de volwassenen gaf aan dat ze zelf corona hebben gehad. Dat percentage is verdubbeld vergeleken met een jaar eerder, in maart 2022. Toen gaf nog maar 30% aan dat ze corona hadden gehad. Ten opzichte van december 2022 is de stijging echter klein. Toen had 60% van de volwassenen corona gehad. Het lijkt er dus op dat in 2022 veel volwassenen corona hebben gehad.

Volwassenen hebben minder vaak last van hun besmetting

Volwassenen hadden in maart 2023 minder vaak last van hun coronabesmetting dan een jaar eerder. In maart 2023 had 15% nog last van hun besmetting, vergeleken met 32% in maart 2022. Dit verschil komt mogelijk doordat volwassenen die tussen maart 2022 en maart 2023 corona kregen, waarschijnlijk de omikron-variant opliepen en daar minder klachten aan overhielden. Ook testen mensen nu minder bij klachten, waardoor ze de klachten minder aan corona toeschrijven.

Angst voor besmetting neemt af

Angst voor besmetting onder volwassenen is gedaald ten opzichte van december 2022. Toen was 32% bang voor een besmetting, in maart 2023 was dat 30%. Het percentage volwassenen dat nog last heeft van hun angst voor besmetting neemt ook steeds verder af: van 16% in december 2022 naar 13% in maart 2023.

De grafiek hieronder laat per ronde zien hoeveel procent van de volwassenen een bepaalde gebeurtenis meemaakte. De grafiek in het rechtertabblad laat per gebeurtenis zien hoeveel van deze volwassenen nog last hebben van de gebeurtenis die ze meemaakten.

Wanneer volwassenen aangaven dat ze nog last hadden van een gebeurtenis, kregen zij extra vragen om vast te stellen of de klachten die zij ervaren, betekenen dat ze meer risico hebben om een posttraumatische stressstoornis te ontwikkelen. Bij 1% van de volwassenen was dit het geval.

Rekening houdend met alle gemeten gegevens, hebben vooral volwassenen die veel stress ervaren een grotere kans op symptomen van PTSS Posttraumatische Stressstoornis (Posttraumatische Stressstoornis). Het gaat hierbij vooral om stress door de combinatie van alles wat ze moeten doen en stress door corona. Ook is er een verband tussen PTSS-symptomen en zelfdodingsgedachten.

Ervaren invloed van de coronaperiode op het leven

Naast de meerkeuzevragen beantwoordden volwassenen met mentale klachten deze ronde open vragen over de oorzaak van hun klachten en wat ze nodig hebben om zich beter te voelen. Hun antwoorden op de open vragen over hun mentale gezondheid staan beschreven op de pagina Mentale klachten uitgelegd door volwassenen zelf. De onderwerpen in de antwoorden komen deels overeen met wat volwassenen in september 2021 zeiden over de invloed die de coronaperiode nog had op hun leven. Die beschrijving is terug te lezen op de pagina meting 5: Ervaringen tijdens corona.