Het Nivel zette cijfers op een rij over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende klachten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hieronder bespreken we de cijfers over volwassenen over de periode van januari– maart 2023. Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Meer huisartsbezoek geheugen- en concentratieproblemen

In het eerste kwartaal van 2023 bezochten volwassenen (25 jaar en ouder) 24% vaker de huisarts voor geheugen- en concentratieproblemen dan in dezelfde periode in 2020. Ouderen (75+) komen het vaakst met deze klachten bij de huisarts. In alle leeftijdsgroepen (vanaf 25 jaar) steeg het aantal huisartsenbezoeken voor geheugen- en concentratieproblemen, maar de grootste stijging is te zien in de leeftijd van 45 – tot 74-jarigen (+40%). Bij 25 – tot 44-jarigen is dit stijgingspercentage 31% en bij 75-plussers 18%. De stijging kan een langetermijneffect zijn van zowel coronamaatregelen als corona-infecties. Lees hierover meer in het nieuwsbericht Flinke toename van geheugen- en concentratieproblemen bij volwassenen.

Dalende trend in huisartsbezoek voor spierpijn

Voor spierpijn bezochten tussen januari 2023 en maart 2023 juist minder mensen de huisarts dan in dezelfde periode in 2019. Er lijkt een dalende trend te zijn in het aantal contacten met de huisarts voor spierpijn sinds het begin van de pandemie. Deze trend is in alle leeftijdsgroepen te zien. Vrouwen bezoeken de huisarts vaker voor deze klacht dan mannen.

Hartkloppingen

Het aantal contacten met de huisarts voor hartkloppingen is, net als in het eerste kwartaal van 2022, in het eerste kwartaal van 2023 hoger dan in 2019. Vrouwen komen hiervoor veel vaker bij de huisarts dan mannen.

Duizeligheid

In januari tot en met maart 2023 gingen meer mensen naar de huisarts voor duizeligheid. De oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder) kwam hiervoor veel vaker bij de huisarts dan de andere leeftijdsgroepen. Hetzelfde geldt voor vrouwen.

Benauwdheid

In januari is er een piek te zien in het aantal contacten met de huisarts voor benauwdheid. Het aantal klachten lag kortstondig flink hoger dan voor corona (2019) en voorgaande jaren (2021 en 2022). De oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder) en vrouwen kwamen hiervoor vaker bij de huisarts.

Verschillen tussen groepen

Vrouwen komen vaker met gezondheidsproblemen bij de huisarts dan mannen (in alle leeftijdsgroepen). Dit is vooral zo bij een aantal psychische problemen, zoals angst, depressie en hevige stress. Vooral bij geheugen- en concentratieproblemen, duizeligheid, benauwdheid en slaapproblemen kwamen 75-plussers vaker bij de huisarts dan jongere leeftijdsgroepen. Ook voor pijn en druk/beklemming aan het hart en misselijkheid kwamen ouderen vaker naar de huisarts. Jongere leeftijdsgroepen komen vooral bij de huisarts met psychische klachten, net als de jeugd. Zij komen bij de huisarts voor depressieve klachten, hevige stress of suïcidegedachten of pogingen. 

Meer informatie is terug te vinden in de feitenbladen van het Nivel over de huisartsgegevens van januari tot en met maart 2023.