Volwassenen kwamen in het eerste kwartaal van 2023 vaker bij de huisarts vanwege geheugen- of concentratieproblemen. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek van maart 2023. Het kwartaalonderzoek hoort bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Hierin doet het Netwerk GOR onderzoek naar de gezondheidseffecten van de coronacrisis.

Het Netwerk GOR publiceert op deze pagina elk kwartaal een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen. Het doel is om gemeenten, provincies en nationale overheid informatie te geven die hen helpt om beleid te maken.

Samenvatting meetronde 7

Meetronde 7 van het kwartaalonderzoek onder volwassenen werd gedaan in maart 2023. Dit is de vijfde meting onder volwassenen, in de eerste 2 meetrondes onderzochten we alleen de jongeren. Hier vatten we de belangrijkste resultaten van de volwassenen samen.

Flinke toename van geheugen- en concentratieproblemen

Uit de huisartsgegevens over januari tot en met maart 2023 blijkt dat volwassenen flink vaker voor geheugen- en concentratieproblemen bij de huisarts komen dan vorig jaar en dan vóór corona. Ouderen (75+) komen het vaakst met deze klachten bij de huisarts, maar de grootste stijging is te zien in de leeftijd van 45 – tot 74-jarigen (+40%). Voor geheugen- en concentratieproblemen wordt het verschil met 2019 elk kwartaal groter. Meer informatie over mogelijke verklaringen voor deze toename staat in het nieuwsbericht over deze meetronde.

Pieken in huisartsbezoek voor andere klachten

Ook hartkloppingen en duizeligheid lieten een piek zien in het eerste kwartaal. In januari was er een korte piek in het aantal mensen boven de 75 dat bij de huisarts kwam vanwege benauwdheid.

Iets slechter ervaren gezondheid ondanks overal kleine verbeteringen

In het vragenlijstonderzoek lijkt de lichamelijke en mentale gezondheid juist overal stabiel of licht verbeterd te zijn dit kwartaal. Toch is het percentage volwassenen dat hun gezondheid als goed ervaart, licht gedaald. Het is de vraag waar dit door komt. In ieder geval laten de huisartsengegevens en het vragenlijstonderzoek elk een ander beeld zien. Ook bij het vergelijken van dezelfde klacht, bijvoorbeeld geheugen- en concentratieproblemen, verschillen de resultaten. Het kan dat bepaalde groepen mensen die naar de huisarts komen voor klachten (bijvoorbeeld ouderen van 75+ en mensen met geheugen- en concentratieproblemen), relatief minder vaak de vragenlijst invullen.

Aanpak kwartaalonderzoek volwassenen

Het kwartaalonderzoek is gebaseerd op vragenlijstonderzoek en huisartsenregistraties. Tussen 13 en 27 maart vulden 7.838 volwassenen (25 en ouder) een vragenlijst in over hun mentale en lichamelijke gezondheid. Daarnaast kijken we naar huisartsengegevens (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Huisartsen houden de symptomen en aandoeningen bij waarvoor mensen bij hen in de praktijk komen. De gegevens komen van ongeveer 380 huisartsenpraktijken met ongeveer 1,6 miljoen ingeschreven patiënten (9% van de Nederlandse bevolking). We kijken naar verschillen in leeftijdsgroep, geslacht en provincie. In deze ronde gaat het om gegevens van januari tot en met maart 2023.

Komende en eerdere metingen

Sinds maart 2022 is er elke 3 maanden een meting onder volwassenen gedaan. De resultaten daarvan zijn terug te vinden via de pagina Eerdere metingen volwassenen. De vragenlijsten van de volgende meting worden ingevuld in juni 2023.