Om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid van volwassenen vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste 4 weken last hadden van een aantal lichamelijke klachten. De klachten waar het om gaat staan in de grafiek op deze pagina.

Hieronder bespreken we de resultaten van de zevende kwartaalonderzoek meetronde (maart 2023). Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Helft volwassenen had lichamelijke klachten

Uit de meetronde van maart 2023 blijkt dat de helft (49%) van de volwassenen (zeer) vaak 1 of meer lichamelijke klachten ervaarde. De klachten waar volwassenen het vaakst last van hadden zijn: vermoeidheid (25%), spier- of gewrichtsklachten (24%) en slaapproblemen (16%). Hartkloppingen werden het minst genoemd als klacht (3%). Vanaf de vorige ronde in december 2022 nam alleen het aantal volwassenen dat (zeer) vaak spier- of gewrichtsklachten had iets toe (van 23% naar 24%) (zie grafiek). Voor andere klachten bleef het aantal volwassen die deze klacht ervaarde gelijk of daalde het.

Vooral stress door eigen problemen en een slecht ervaren gezondheid hangen samen met een grotere kans op lichamelijke klachten. Dat geldt ook voor stress door de combinatie van alles wat ze moeten doen, corona, werk, of hun thuissituatie. Ook is er een sterk verband tussen lichamelijke en mentale klachten.