We onderzochten of volwassenen in de afgelopen 3 maanden behoefte hadden aan hulp of steun. Als volwassenen hulp nodig hadden bij lichamelijke klachten of omdat zij niet lekker in hun vel zaten, vroegen we of zij deze hulp gekregen hebben. Op deze pagina bespreken we de resultaten van de peilingen van maart 2023 onder volwassenen. Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Minder dan een derde heeft behoefte aan hulp of steun

Van de volwassenen gaf 30% aan dat zij in de afgelopen 3 maanden hulp of steun nodig hadden. De vorige meetronde was dit nog 34%. Ze konden aangeven aan welke steun of hulp zij behoefte hadden. Volwassenen hadden het vaakst behoefte aan lichamelijke hulp (16%) en mentale hulp (10%). De grafiek hieronder laat zien aan welke vormen van hulp of steun volwassenen behoefte hadden.

Volwassenen zoeken meestal hulp

Van de 10% die in maart 2023 behoefte had aan mentale hulp, gaf 69% aan hulp te hebben gekregen. 9% zocht niet naar hulp en 6% heeft wel mentale hulp gezocht, maar kon geen hulp vinden. Van de volwassenen die behoefte hadden aan hulp bij lichamelijke klachten (16%), kreeg 77% genoeg hulp, 15% kreeg hulp maar vond dat onvoldoende (passend), 3% vond geen hulp en 5% zocht geen hulp, hoewel ze dat wel nodig hadden.

De grafiek hieronder laat zien of volwassenen zochten naar hulp en zo ja, of ze die hebben gevonden.

Volwassenen met mentale problemen hebben het vaakst behoefte aan hulp of steun, gevolgd door volwassenen met een slecht ervaren gezondheid of volwassenen die stress ervaren. Vooral stress door hun thuissituatie, overige zaken of eigen problemen hangen sterk samen met het hebben van een hulpvraag. Ook het ervaren van lichamelijke klachten zoals spierpijn en geheugen- en concentratieproblemen vergroten deze kans.