Om meer inzicht te krijgen in de algemene gezondheid van jongeren tijdens de coronaperiode, vroegen we hoe zij hun gezondheid ervaren, hoe gelukkig zij zich voelen en hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst. Op deze pagina staan de belangrijkste resultaten beschreven.

Groot deel van jongeren ervaart goede gezondheid

De peiling laat zien dat het overgrote deel van de jongeren een (zeer) goede gezondheid ervaart (88%). 10% van de jongeren geeft aan dat het ‘wel gaat’ met hun gezondheid en ervaart een (zeer) slechte gezondheid. Meisjes, jongeren van 18-25 jaar oud, jongeren die niet bij hun ouders wonen, en jongeren die nog last hebben van een meegemaakte gebeurtenis geven minder vaak aan dat het (zeer) goed gaat met hun gezondheid. 

Acht op de tien jongeren is gelukkig

Het merendeel (82%) van de jongeren geeft aan zich (zeer) gelukkig te voelen (15% neutraal en 3% (zeer) ongelukkig). Nederlandse jongeren zijn over het algemeen gelukkig, maar het geluksgevoel is tijdens de coronapandemie sterk gedaald. In vergelijking met de cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) ligt het percentage gelukkige jongeren in dit onderzoek iets hoger. Het percentage (zeer) ongelukkige jongeren lijkt iets gestegen (1%). Meisjes, jongeren van 18-25 jaar oud (ten opzichte van 12-17-jarigen) en jongeren die nog last hebben van een meegemaakte gebeurtenis geven minder vaak aan zich (zeer) gelukkig te voelen.

Kleine meerderheid heeft veel vertrouwen in de toekomst

Iets meer dan de helft van de jongeren heeft (veel) vertrouwen in de toekomst (52%), een flink deel matig tot redelijk vertrouwen (40%). Daarnaast geeft 9% van de jongeren aan weinig tot geen vertrouwen te hebben in de toekomst. Meisjes, jongeren van 18-25 jaar oud, jongeren met een lage sociaaleconomische status (SES) en jongeren die nog last hebben van een meegemaakte gebeurtenis hebben minder vaak vertrouwen in de toekomst.