Om zicht te krijgen op de impact van de coronapandemie op het welzijn van de jongeren vroegen we onder andere welke gebeurtenissen ze meemaakten tijdens de coronaperiode. Aan de jongeren die één of meerdere gebeurtenissen meemaakten, is gevraagd of zij hier nog last van hebben. Op deze pagina staan de belangrijkste resultaten beschreven.

Jongeren konden verschillende gebeurtenissen aankruisen waaronder of zijzelf of iemand die belangrijk voor hen is corona hebben gehad, in het ziekenhuis hebben gelegen (voor corona of iets anders) of in quarantaine zijn geweest. Andere gebeurtenissen zijn het overlijden van een dierbare (door corona of iets anders), minder werk of inkomen voor (een van) de ouders en het niet kunnen meemaken van een belangrijke gebeurtenis of evenement.  Aan de jongeren die één of meerdere gebeurtenissen meemaakten, is gevraagd of zij hier nog last van hebben. Bij iedere aangekruiste gebeurtenis konden ze aangeven of ze nog last hebben van de meegemaakte gebeurtenissen.

De meerderheid heeft een gebeurtenis meegemaakt

Uit de resultaten blijkt dat 69% van de jongeren één of meerdere van de gebeurtenissen heeft meegemaakt. De meeste jongeren geven aan dat ze zelf in quarantaine zijn geweest (39%), een evenement/gebeurtenis hebben gemist (32%), dat iemand die belangrijk voor hem/haar is corona kreeg (27%) en dat ze zelf corona kregen (17%). 

Sommige gebeurtenissen hebben meer impact dan andere

Van de jongeren geeft 19% aan nog last te hebben van een meegemaakte gebeurtenis. Het wisselt per gebeurtenis hoeveel jongeren er nog last van hebben. Zo heeft slechts 3% van de jongeren die in quarantaine zaten hier nog last van. Jongeren die een evenement niet konden meemaken, blijken dit een stuk lastiger te vinden: 27% van hen heeft hier nog last van.

Een aantal gebeurtenissen zijn door relatief weinig jongeren meegemaakt, maar hebben wel een grote impact voor de getroffenen. Vooral de jongeren die iemand hebben verloren, aan corona (3%) of aan iets anders (8%), hebben daar vaak last van (respectievelijk 36% en 47%). Daarnaast hebben ook andere gebeurtenissen, zoals ‘minder inkomen voor (één van) de ouders’ en ‘iemand die belangrijk voor me is ligt in het ziekenhuis door iets anders dan corona’ een relatief grote impact.

Meegemaakte gebeurtenissen tijdens corona % meegemaakt % nog last (indien meegemaakt)
Ik ben in quarantaine geweest 39% 2,5%
Ik heb corona gehad 17,2% 14,8%
Ik heb in het ziekenhuis gelegen door corona 0,0% 0,0%
Ik heb in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona 1,9% 42,1%
Iemand die belangrijk voor me is, heeft corona gehad 26,6% 4,3%
Iemand die belangrijk voor me is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona 4,2% 9,6%
Iemand die belangrijk voor me is, heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona 7,1% 21,3%
Iemand die belangrijk vor me is, is overleden aan corona 2,8% 35,6%
Iemand die belangrijk voor me is, is overleden aan iets anders dan corona 8,1% 47,1%
Minder werk of inkomen voor (een van) mijn ouders 7,1% 35,2%
Ik heb een belangrijke gebeurtenis/evenement niet kunnen meemaken door het coronavirus/de maatregelen 31,8% 27,1%

Meningen over invloed van de maatregelen zijn verdeeld

Bijna evenveel jongeren rapporteerden wel (46%) of geen (54%) negatieve invloed van de coronamaatregelen op één of meer aspecten van hun leven. Als het gaat om de invloed van de maatregelen in het algemeen zijn de antwoorden verdeeld. Zo geeft 37% aan dat de invloed neutraal is, 33% (heel) positief en 30% (heel) negatief. De meerderheid van de jongeren geeft aan dat de coronamaatregelen een (heel) positieve invloed (57%) hadden voor hun familierelaties (38% neutraal en 5% (heel) negatief) en relaties met hun vrienden (48% ten opzichte van 37% neutraal en 15% (heel) negatief). 

Jongeren waren het vaakst (heel) negatief (22%) over de invloed van de maatregelen op hun mentale gezondheid (44% neutraal en 34% (heel) positief), en op hun school- en/of werkprestaties (21% ten opzichte van 39% neutraal en 40% (heel) positief).

Uit de peiling blijkt dat vooral jongeren die een gebeurtenis meemaakten tijdens corona (en hier nog last van hebben), meisjes, oudere jongeren (18-25 jaar), jongeren die niet meer thuis wonen en jongeren met een hogere sociaaleconomische status ( SES Sanitary Epidemiology and Surveillance (Sanitary Epidemiology and Surveillance)) vaker een negatieve invloed van de coronamaatregelen ervaarden op hun leven.