Om zicht te krijgen op de impact van de coronapandemie op de lichamelijke gezondheid van de jongeren vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste 4 weken last hadden van verschillende klachten. Op deze pagina staan de belangrijkste resultaten beschreven.

We vroegen naar de volgende gezondheidsklachten:

  • buik- of maagklachten
  • hartkloppingen
  • hoofdpijn 
  • duizeligheid of licht in het hoofd
  • overgevoelig voor licht of geluid
  • spier- of gewrichtsklachten
  • hoesten of keelklachten 
  • prikkelbaar of irritatie
  • geheugen- of concentratieproblemen
  • slaapproblemen en moeheid 

Eén op de vier jongeren is (zeer) vaak vermoeid

Van de jongeren ervaart 40% (zeer) vaak één of meer lichamelijke klachten. De klachten waar de jongeren het meest (zeer) vaak last van hebben zijn: vermoeidheid (24%), prikkelbaar (12%), hoofdpijn (12%), slaapproblemen (11%) en geheugen en/of concentratieproblemen (11%). Hartkloppingen wordt bijna niet genoemd als (zeer) vaak ervaren klacht (2%).

Meisjes geven vaker aan dat ze (zeer) vaak één of meer lichamelijke klachten ervaarden. Dit geldt ook voor jongeren die niet meer bij hun ouders wonen en voor jongeren die in een stedelijk gebied wonen. Tot slot ervaart de groep die één of meerdere gebeurtenissen meemaakte en daar nog steeds last van heeft, vaker één of meer lichamelijke klachten.