Preventief Medisch Onderzoek PMOpreventief medisch onderzoek bestaat uit gezondheidstesten die uw werkgever, zorgverzekeraar of bijvoorbeeld sportschool aanbieden.

Werkgevers

Werkgevers mogen volgens de arbowet werknemers een PMOpreventief medisch onderzoek aanbieden. De werkgever krijgt zo een goed beeld van de gezondheid van de werknemer. De werkgever kan dan maatregelen nemen om de gezondheid van de werknemers te beschermen of te verbeteren. 

Het onderzoek bestaat vaak uit een vragenlijst en een medisch onderzoek. Hoe dit medisch onderzoek eruit ziet, verschilt per werkgever.

Als werknemer heb je recht op zo’n gezondheidskundig onderzoek. Maar werknemers zijn meestal niet verplicht om eraan deel te nemen als de werkgever zo’n PMO aanbiedt.

Verplichte medische keuring

Soms stelt een werkgever een medische keuring wel verplicht. Dit kan zijn als uw beroep bepaalde eisen aan uw gezondheid stelt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de brandweer of de ambulancezorg. Ook kan gezondheidsonderzoek verplicht zijn om een levensverzekering te kunnen afsluiten.

Sportcentra en zorgverzekeraars

Gezondheidstesten die de fitheid, conditie en belastbaarheid testen, zijn er in verschillende vormen. Deze testen worden ook wel sporttest, fitheidstest of sportmedische keuring genoemd. Ze worden door sportscholen, zorgverzekeraars of sportmedische centra aangeboden.

Deze testen bestaan vaak uit een vragenlijst en daarnaast een inspanningstest of een kort lichamelijk onderzoek. De vragen gaan over uw leefstijl. Met de inspanningstest wordt gekeken naar spierkracht, snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en lenigheid. Soms wordt er ook een hartfilmpje (ECG) gemaakt als u zich inspant.

Vaak krijgt u advies hoe u uw conditie kunt verbeteren. U kunt zelf beslissen of u zo’n test wilt doen. Bij sommige sporten is het verplicht om eerst zo’n test te doen voordat u gaat sporten. Meer informatie over een sportmedisch onderzoek vindt u op de website van  thuisarts.nl