Veel werkgevers, bedrijven, zorgverzekeraars of sportscholen bieden een Preventief Medisch Onderzoek (ook wel PMO preventief medisch onderzoek (preventief medisch onderzoek) genoemd) aan. Dit PMO is een uitgebreid onderzoek naar uw gezondheid. Meestal bestaat een PMO uit verschillende onderdelen, zoals een conditionele test, een krachttest, kort lichamelijk onderzoek en soms ook een hartfilmpje.
 

Soorten preventief gezondheidsonderzoek

Er zijn verschillende soorten preventieve gezondheidsonderzoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld op eigen initiatief bij de sportschool een fitheidstest of sporttest laten doen.

Sportmedische centra bieden vaak een sport medische keuring aan. Ook deze kunt u op eigen initiatief laten doen. Soms kan een sporttest een voorwaarde zijn om aan sommige sporten mee te mogen doen. Deze testen bestaan vaak uit een vragenlijst over uw leefstijl. Daarnaast is er een inspanningstest of een kort lichamelijk onderzoek. Met de inspanningstest wordt gekeken naar spierkracht, snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en lenigheid. Soms wordt er ook een hartfilmpje (ECG) gemaakt als u zich inspant. Vaak krijgt u advies hoe u uw conditie kunt verbeteren. U kunt zelf beslissen of u zo’n test wilt doen. Bij sommige sporten is het verplicht om eerst zo’n test te doen voordat u gaat sporten. Meer informatie over een sportmedisch onderzoek vindt u op de website van thuisarts.nl.
 

Vrijwillig PMO of verplichte medische keuring

Volgens de Arbowet mag uw werkgever u een gezondheidstest aanbieden. Als werknemer heeft u recht op zo’n gezondheidsonderzoek, maar u bent meestal niet verplicht om eraan deel te nemen. Vaak heet dit dan een preventief medisch onderzoek, gezondheidscheck of health check. De werkgever krijgt zo een goed beeld van de gezondheid van de werknemer. Op basis van de test kan de werkgever maatregelen op het werk nemen om de gezondheid van de werknemers te beschermen of te verbeteren.

Soms stelt een werkgever een medische keuring wel verplicht. Dit kan zijn als uw beroep bepaalde eisen aan uw gezondheid stelt. Dit is bijvoorbeeld zo bij de brandweer of de ambulancezorg.
 

Hoe werkt een preventief gezondheidsonderzoek?

Preventieve gezondheidsonderzoeken bestaan uit verschillende onderdelen. Vaak starten de onderzoeken met een vragenlijst over uw (geestelijke) gezondheid en leefstijl. Vervolgens wordt de fitheid, conditie en belastbaarheid van de spieren getest. Bijvoorbeeld door een stukje te fietsen op een hometrainer of te rennen op een loopband. Soms worden ook de ogen getest en het kan voorkomen dat er bloed wordt afgenomen en een hartfilmpje (ECG) wordt gemaakt. Laat u hierover informeren wanneer u een afspraak maakt voor een preventief gezondheidsonderzoek. De uitslag van een preventief gezondheidsonderzoek wordt meestal na afloop van de verschillende testen met u besproken.
 

Gezondheidsklachten

Als u gezondheidsklachten heeft of zich zorgen maakt en wilt weten of u iets mankeert, dan kunt u beter contact opnemen met uw huisarts om een afspraak te maken.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar info@rivm.nl.
Heeft u vragen over uw gezondheid of gezondheidsklachten?
Dan raadt het RIVM u aan om contact op te nemen met uw huisarts.