In Nederland en andere Europese landen zijn steeds meer gezondheidstesten te koop.  Dit aanbod zal in de toekomst verder stijgen. Dit komt onder andere doordat er nieuwe kennis is en meer mogelijkheden zijn. Hoe weet u of de test die u wilt doen betrouwbaar is? Want Ondanks wet- en regelgeving voldoen nog niet alle testen aan kwaliteitseisen. Op deze pagina vertellen we u hier meer over.
 

Gezondheidstest met CE-markering

Een gezondheidstest of een app die een uitspraak doet over uw gezondheid, kan een medisch hulpmiddel zijn. Of dat zo is wordt bepaald op basis van wet- en regelgeving. Als de test een medisch hulpmiddel is, dan moet de gezondheidstest een CE Conformité Européenne (Conformité Européenne)-markering hebben. De CE-markering toont aan dat de test voldoet aan de Europese richtlijn en aan het Besluit in-vitro diagnostica. Een voorbeeld hiervan is een koortsthermometer. Als er een CE-markering op de thermometer staat, heeft de fabrikant aangetoond dat deze aan de veiligheidseisen uit de wetgeving voldoet. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de webpagina over wet- en regelgeving en CE-markeringen.
 

Nog niet alle testen voldoen aan kwaliteitseisen

Ondanks de regels en wetgeving kan het lastig zijn om het verschil te zien tussen goede en minder goede testen. Zelftesten die online te koop zijn, voldoen niet altijd aan de eisen van de Europese richtlijn en het Besluit in-vitro diagnostica. Of ze hebben geen of een onjuiste CE-markering. De Gezondheidsraad is bezig om een advies over de kwaliteitseisen op te stellen: waar moeten een gezondheidstest aan voldoen en wat zijn de gevolgen voor de gezondheidszorg?
 

Privacy

Een belangrijk aspect van de gezondheidstest is uw privacy. Als u bijvoorbeeld een zelftest op lichaamsmateriaal doet, dan kan het zijn dat u dit materiaal (zoals urine of bloed) moet opsturen. In een laboratorium worden uw materialen onderzocht. Het is belangrijk dat u weet waar uw gegevens en materialen worden bewaard en dat ze veilig worden opgeslagen. En wie gebruik kan maken van uw opgeslagen lichaamsmateriaal nadat u de resultaten van uw test heeft ontvangen. Ook is het goed om te weten wat er met de uitslag van de test wordt gedaan. Soms worden die uitslagen aan andere organisaties gegeven. Dit mag alleen met uw toestemming. Maar niet elke aanbieder, zeker buitenlandse aanbieders, gaat daar zorgvuldig mee om.
Ook sturen veel aanbieders van een gezondheidstest u reclame of aanbiedingen toe zonder dat u daarom hebt gevraagd. Ga van tevoren na of uw privacy gewaarborgd is.
 

Meer informatie

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Of wilt u meer informatie over gezondheidstesten? Download of bekijk dan de volgende informatie.

 • Brochure Aanbod van zelftesten in Nederland (RIVM)
  Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er in 2022 minstens 161 verschillende soorten zelftesten te koop waren in Nederland. Het aanbod was divers: van testen voor Q-koorts en HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) tot depressie, autisme of een risico op kanker. Deze testen werden in winkels en online verkocht. 
   
 • Publieksbrochure ‘Preventief Medisch Onderzoek’
  De landelijke artsenfederatie KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst) (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst) heeft een brochure uitgebracht die informatie geeft over preventief medisch onderzoek. De brochure behandelt de voor- en nadelen en geeft antwoord op veel voorkomende vragen.
   
 • Visiedocument preventief (zelf)onderzoek – Kwaliteit vanuit het gebruikersperspectief
  Dit visiedocument is een publicatie van onder meer de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie))  en de Consumentenbond.
   
 • Webpagina ‘Ik wil een medische check up laten doen’
  Op de website van thuisarts.nl is meer informatie te vinden over gezondheidstesten.
   
 • Website Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
  Op de website van het NVKC vindt u informatie over de verschillende zelftesten en tips waar u op kunt letten.
   
 • Ook de rijksoverheid geeft informatie over zelftesten
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/kan-ik-met-een-zelftest-mijn-gezondheid-testen

Heeft u vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar info@rivm.nl.
Heeft u vragen over uw gezondheid of gezondheidsklachten?
Dan raadt het RIVM u aan om contact op te nemen met uw huisarts.