Als u een gezondheidstest laat doen, dan krijgt u na afloop een uitslag. Wat betekent die uitslag voor u? Op deze pagina geven we u meer informatie over de uitslag van gezondheidstesten.
 

Mondelinge of schriftelijke uitslag

Het hangt van het onderzoek af in welke vorm u de uitslag ontvangt. Wanneer u een gezondheidsapp of online vragenlijst heeft gebruikt, ontvangt u vaak alleen een uitslag per e-mail. Bij een preventief medisch onderzoek heeft u na afloop van het onderzoek meestal een gesprek over de uitslag. Misschien vindt u het prettig als er iemand bij u is op het moment dat u de uitslag krijgt. Een familielid, een kennis, of iemand met medische kennis. Bedenk van tevoren of u dat wilt.
 

Duidelijke uitslag

Soms is er iemand met medische kennis nodig om de uitslag een gezondheidstest te begrijpen. De woorden positief en negatief kunnen bijvoorbeeld al voor verwarring zorgen. Bij gezondheidsonderzoeken betekent een ‘negatieve’ uitslag dat er niets aan de hand is. Bij een ‘positieve’ uitslag is de kans groot dat er iets aan de hand is. Bedenk daarom voordat u een gezondheidsonderzoek laat doen in welke vorm u de uitslag krijgt. En of u zelf kunt bedenken wat u met de uitslag moet doen. U kunt uw huisarts altijd om advies vragen als u vragen over de uitslag heeft. Meer informatie over de betekenis van uitslagen vindt u op de webpagina Uitslagen en testeigenschappen.
 

Betrouwbaarheid van de uitslag

Een uitslag geeft nooit volledige zekerheid. Het kan zijn dat u de uitslag krijgt dat u gezond bent, terwijl er toch iets aan de hand is. Dat heet een ‘foutnegatieve uitslag’. Andersom kan ook: u krijgt de uitslag dat u niet gezond bent, terwijl er niets aan de hand is. Dat heet een ‘foutpositieve uitslag’. Zulke foutieve uitslagen ontstaan omdat testen niet  altijd  de juiste uitslag geven. Het kan ook zijn dat de test niet helemaal goed is uitgevoerd, of niet op het goede moment. Neem contact op met uw huisarts als u vragen over de uitslag van een test heeft.
 

Uitslag van een genetische gezondheidstest

De uitslag van een genetische test kan ook belangrijk zijn voor uw directe familie, uw gezin en uw kinderen of voor de kinderen die u misschien in de toekomst nog gaat krijgen. Bijvoorbeeld als u aanleg blijkt te hebben voor een bepaalde ziekte. Bedenk daarom van tevoren of u de uitslag echt wilt weten. En of u ook meer wilt weten dan waar u om heeft gevraagd. En of u uw familie over de test resultaten wilt vertellen. Zo ja, dan is het verstandig als een arts de uitslag met u en uw familie bespreekt. De arts kan de uitslag toelichten en vragen beantwoorden. Bekijk ook de website Erfelijkheid.nl
 

Met de uitslag naar de huisarts

Als er volgens het onderzoek iets aan de hand is, moet u meestal iets doen. Bijvoorbeeld nog een onderzoek laten doen, of naar een arts gaan. Soms krijgt u hier advies over bij de uitslag. Maar het kan ook zijn dat u zelf moet bedenken wat u moet doen omdat degene die de test af heeft genomen u geen advies geeft over de resultaten van de test. Maakt u zich zorgen over de uitslag van uw gezondheidstest? Neem dan contact op met uw huisarts.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar info@rivm.nl.
Heeft u vragen over uw gezondheid of gezondheidsklachten?
Dan raadt het RIVM u aan om contact op te nemen met uw huisarts.