Het RIVM geeft geen adviezen of u wel of niet een gezondheidstest moet doen. U beslist zelf wat u doet. Wel biedt het RIVM informatie aan. Zodat u beter kunt beslissen of u wel of geen gezondheidstest wilt doen. De informatie op deze pagina kan u helpen uw keuze te maken.

 

Gezondheidstest of huisarts?

Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor gezondheidsklachten. Samen kunt u bekijken of een onderzoek of test zin heeft. Als dat zo is, vergoedt uw zorgverzekering meestal het onderzoek of de test. Houdt u hierbij wel rekening met een eigen risico. De huisarts vertelt u wat de uitslag betekent. Toch kunt u redenen hebben om niet naar de huisarts te gaan. Dan kunt u zelf een gezondheidstest of onderzoek (laten) doen. U moet dit dan wel zelf betalen.
 

Gezondheidsvraag

Als u een zelftest wilt doen, bedenk dan van tevoren goed wat uw vraag is. Hoe concreter uw vraag, des te groter de kans dat u antwoord krijgt op uw vraag. Als u bijvoorbeeld wilt weten of u gezond bent, dan is dat een hele brede vraag. Houd het klein en focus bijvoorbeeld op één aspect van uw gezondheid. Bijvoorbeeld: is mijn cholesterolgehalte goed? Ga dus van tevoren na of de test die u wilt doen ook antwoord geeft op de vragen die u heeft. Realiseer u: geen enkel onderzoek of test kan met zekerheid zeggen dat u helemaal gezond bent.
 

Aanbieder gezondheidstest

Er zijn veel verschillende aanbieders van gezondheidstesten. Het kan daarom lastig zijn om te beoordelen of de aanbieder en de test betrouwbaar zijn. Lees de informatie die de aanbieder geeft altijd goed door voordat u een onderzoek of test aankoopt. Let daarbij op het land van herkomst. Want er is een verschil tussen Nederlandse en buitenlandse aanbieders van gezondheidsonderzoeken. Nederlandse aanbieders moeten zich aan de Nederlandse wet houden. Bij buitenlandse aanbieders gelden soms andere regels. U beslist uiteindelijk altijd zelf of u wel of niet uw gezondheid laat testen.
 

Gevolgen gezondheidstest

De uitslag van een onderzoek of gezondheidstest kan gevolgen hebben. U moet daar van tevoren goed over nadenken. Misschien moet u wachten op de uitslag, of is het beter om de uitslag met uw huisarts te bespreken. Als de uitslag ongunstig is, kan meer onderzoek en een behandeling nodig zijn. Het kan ook zijn dat er iets gevonden wordt waar niets aan te doen is. Of waar u nooit last van zou hebben gekregen. Dat heet overdiagnostiek of overbehandeling. Ook kan er iets anders worden gevonden dan wat u zocht. Dat heet een nevenbevinding. U heeft het recht om aan te geven dat u bepaalde uitslagen niet wilt krijgen. Meer informatie over testuitslagen vindt u op de volgende webpagina: uitslagen en testeigenschappen.


Heeft u vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar info@rivm.nl.
Heeft u vragen over uw gezondheid of gezondheidsklachten?
Dan raadt het RIVM u aan om contact op te nemen met uw huisarts.