Bij een total bodyscan wordt uw lichaam uitgebreid gescreend op bepaalde aandoeningen en ziekten waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van een MRI magnetic resonance imaging (magnetic resonance imaging) of CT-scan. Het doel is om deze ziekten al in een vroeg stadium op te sporen. In Nederland worden in de zorg MRI of CT-scans gebruikt om onderzoek te doen als daar aanleiding voor is. Het is in Nederland verboden om een MRI- of CT-scan als gezondheidstest te doen.
 

Wetgeving bodyscans

In Nederland is er de Wet op het Bevolkingsonderzoek. In deze wet staat dat er voor bepaalde gezondheidsonderzoeken een vergunning nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor onderzoek waarbij ioniserende straling wordt gebruikt, zoals een CT-scan. Ook is een vergunning nodig voor onderzoek naar ernstige of onbehandelbare aandoeningen, of naar kanker. Vergunningsplichtige gezondheidsonderzoeken kunnen in Nederland niet als gezondheidstest worden uitgevoerd. Er zijn in Nederland wel organisaties die een total bodyscan buiten de zorg om aanbieden. De scans waarbij straling gebruikt wordt, vinden dan in een ander land plaats.
 

Hoe werkt een bodyscan? 

Er zijn verschillende soorten bodyscans. De meeste scanapparatuur werkt met röntgenstraling (CT-scans) of met magnetische resonantie (MRI, magnetic resonance imaging). Bij beide soorten scans wordt er met behulp van de computer een scan van uw lichaam gemaakt en organen en bloedvaten in beeld gebracht. Het kan zowel bij de MRI- als de CT-scan nodig zijn om contrastvloeistof toe te dienen. Welk type scan gemaakt wordt. is afhankelijk van het onderzoek, maar ook van de persoon. Een MRI kan bijvoorbeeld niet gemaakt worden als u metalen in het lichaam heeft. Sommige pacemakers en insulinepompen raken ontregeld door het magnetische veld.
 

Gezondheidsklachten

Als u gezondheidsklachten heeft of zich zorgen maakt en wilt weten of u iets mankeert, dan raadt het RIVM u aan om een afspraak te maken met uw huisarts. 


Heeft u vragen of opmerkingen?

Vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar info@rivm.nl.
Heeft u vragen over uw gezondheid of gezondheidsklachten?
Dan raadt het RIVM u aan om contact op te nemen met uw huisarts.