Van alle negen meetlocaties in het Meetnet Hemelhelderheid Nederland zijn kentallen bepaald. Deze zijn gebaseerd op ongeveer één jaar aan metingen (mei 2011 tot en met maart 2012). De kentallen geven aan hoe donker, of hoe licht, het op de betreffende locatie is, en hoe zich dit verhoudt tot de andere meetlocaties. Ook wordt aangegeven hoe vaak het heel donker, donker, of licht is op de betreffende locatie. Per locatie is een document beschikbaar met deze kentallen.

Voor het eerst kunnen de werkelijke luminanties (een maat voor de helderheid van de hemel) op verschillende locaties in Nederland met elkaar vergeleken worden. Dit is voor de negen meetlocaties in het meetnet te zien in onderstaand figuur. Zoals verwacht zijn de natuurgebieden, Springendal en Schiermonnikoog 's nachts veel donkerder, een factor 30, en met kleinere variaties dan de stedelijke en industriegebieden (kassen). Rond de stedelijke gebieden is het dag- en nachtritme van mensen herkenbaar. Meest in het oogspringend is het effect van de kasverlichting bij de locatie Schipluiden. Volgens regelgeving mag alleen na middernacht de verlichting van buitenaf zichtbaar zijn.