Het Schone Lucht Akkoord is in 2020 afgesloten tussen de Nederlandse overheid, provincies en veel gemeenten (de SLA partners). In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om de lucht in Nederland steeds schoner te maken. Het doel is om in 2030 een gezondheidswinst te bereiken van minimaal 50 procent ten opzichte van 2016. Het gaat dan alleen om de Nederlandse bijdrage aan de blootstelling en de gezondheidseffecten daarvan. Een deel van de luchtverontreiniging komt uit het buitenland. Daarop hebben de SLA-partners niet direct invloed. De meeste aandacht is er voor het verminderen van de nadelige effecten van langdurige blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide. Dit zijn de stoffen die de meeste invloed hebben op de gezondheid (WHO, 2021).

Het SLA kijkt tot nu toe naar hoe luchtvervuiling invloed heeft op (vroegtijdige) sterfte. In 2016 leefde een gemiddelde Nederlander 8 maanden korter door luchtvervuiling. Door het SLA wordt de lucht schoner en hierdoor leven mensen gemiddeld langer.

Gezondheidswinst meten

Elke twee jaar geeft het RIVM met een voortgangsmeting aan of de deelnemers van het Schone Lucht Akkoord (Rijk, provincies en deelnemende gemeenten) op de goede weg zijn om de doelen te bereiken. Het RIVM berekent de luchtkwaliteit en de effecten op gezondheid. De maatregelen in het akkoord zouden er in 2030 voor moeten zorgen dat Nederlanders gemiddeld 3,5 maand langer leven vergeleken met de situatie in 2016.

Als Nederland de advieswaarden voor schone lucht van de WHO World Health Organization (World Health Organization) in 2030 zou halen, zou dit zelfs een gemiddelde levensduurwinst van 5,5 maand per Nederlander betekenen. Om de WHO advieswaarden te halen moet Nederland nog flink wat extra maatregelen nemen. Meer informatie staat in de eerste voortgangsmeting van het SLA.

Het RIVM werkt aan een nieuwe voortgangsmeting. Deze verschijnt in de loop van 2024. Naast vroegtijdige sterfte laat het RIVM hierin ook het door luchtverontreiniging veroorzaakte risico op ziekten zien. Na publicatie komt op deze pagina een overzicht van berekende gezondheidseffecten.