Risico's  

Zwangere (zelf)

Er zijn aanwijzingen dat zwangeren een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van mazelen.

Ongeboren kind

Het doormaken van mazelen tijdens de zwangerschap is niet geassocieerd met een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.
Wel kan het doormaken van mazelen tijdens de zwangerschap in zeldzame gevallen leiden tot een spontane abortus of vroeggeboorte.

Pasgeborene

Zeer jonge kinderen (<1 jaar) en met name pasgeborenen van niet-immune moeders hebben een verhoogde kans op ernstige complicaties en sterfte.

Advies

De meeste baby’s zijn beschermd omdat de moeder is gevaccineerd of mazelen heeft doorgemaakt. Indien de moeder nooit is gevaccineerd of nooit mazelen heeft gehad, dan moet zij contact vermijden met patiënten die mogelijk mazelen hebben. Zwangeren worden geadviseerd de huisarts te raadplegen bij mogelijk contact met een mazelenpatiënt. Inenting tegen mazelen is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (BMRbof, mazelen,rodehond, samen met vaccin tegen bof en rodehond).

Naar pagina Zwangerschap en infectieziekten.

Professionals

Mag BMR-vaccinatie gegeven worden tijdens de zwangerschap?

Nee, het BMR-vaccin bevat levend verzwakt virus (bof/mazelen/rodehond) en zou - in theorie - een infectie bij het ongeboren kind kunnen veroorzaken. Tot nu toe zijn er geen negatieve effecten op het ongeboren kind vastgesteld wanneer een zwangere toch het BMR-vaccin kreeg toegediend. Omdat een risico voor de foetus ten gevolge van toediening van deze levende virusvaccins in theorie niet kan worden uitgesloten, dient de gevaccineerde gedurende 4 weken na vaccinatie zwangerschap te vermijden. Dit geldt voor alle mazelen-, bof-, BMR- of andere vaccins die een verzwakt levend virus bevatten.

Een zwangere heeft contact gehad met een kind met mazelen. Wat is het beleid?

Dit is afhankelijk van de immuunstatus van de zwangere: indien de zwangere gevaccineerd is of de infectie heeft doorgemaakt bestaat er geen risico. Indien het een niet- (of onvolledig) gevaccineerde zwangere betreft kan binnen 1 week na besmetting overwogen worden om immunoglobuline te geven.

Een verloskundige heeft mazelen. Wat is het beleid t.a.v. haar patiënten?

De verloskundige dient de werkplek te mijden gedurende de besmettelijke periode; van 4 dagen voor tot 4 dagen na het begin van het exantheem. De vaccinatiestatus van patiënten met wie contact is geweest in besmettelijke periode dient te worden na gegaan.

Welke diagnostiek wordt ingezet bij een zwangere met klinische verdenking op mazelen?

Bij het vermoeden van mazelen is laboratoriumdiagnostiek geïndiceerd. De routinediagostiek is het aantonen van IgMimmuunglobuline M-antistoffen.

Welke behandeling wordt ingesteld bij een zwangere met mazelen?

Specifieke behandeling is niet mogelijk. Zo nodig kan symptomatische behandeling ter bestrijding van koorts en dehydratie worden toegepast. Bacteriële superinfecties moeten behandeld worden.

Een ouder broertje of zusje van een pasgeborene heeft mazelen. Zijn er maatregelen nodig t.a.v. de pasgeborene?

Pasgeborenen zijn over het algemeen beschermd door transplacentair verkregen maternale antistoffen (indien moeder is gevaccineerd of ooit mazelen heeft doorgemaakt). In Nederland wordt ter voorkoming van mazelen in bijzondere gevallen binnen 1 week na blootstelling aan het virus humaan gammaglobuline gegeven. Als er sprake is van voortdurende blootstelling ten tijde van een epidemie dient de toediening na 4 weken herhaald te worden. Voor de dosering zie de LCI-richtlijn onder 'Passieve immunisatie'.

BMR wordt in principe niet gegeven aan kinderen jonger dan 6 maanden. Vaccinatie van een kind jonger dan 6 maanden geboren uit een niet-immune moeder kan in een uitzonderingssituatie overwogen worden, maar dan moet men rekening houden met een lager seroconversiepercentage vanwege onrijpheid van het immuunsysteem.

Zie verder LCI-richtlijn Mazelen