KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano heeft de NanoToolSelector gepubliceerd. De NanoToolSelector bevat informatie over 40 instrumenten waarmee bedrijven gezondheidsrisico’s van nanomaterialen voor hun medewerkers in kaart kunnen brengen.

KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano heeft de NanoToolSelector gepubliceerd. De NanoToolSelector bevat informatie over 40 instrumenten waarmee bedrijven gezondheidsrisico’s van nanomaterialen voor hun medewerkers in kaart kunnen brengen.

Het werken met nanomaterialen brengt mogelijk risico’s met zich mee. In de afgelopen jaren zijn er tientallen instrumenten verschenen waarmee bedrijven de mogelijke risico’s in kaart kunnen brengen, prioriteren en beheersen. Voor de arbo-professional in een bedrijf is het echter lang niet altijd duidelijk welke van deze nano-tools het meest bruikbaar is voor zijn specifieke situatie.

Daarom heeft KIR-nano, samen met Ceasar Consult, in opdracht van o.a. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ongeveer 40 instrumenten geëvalueerd en een keuzetool voor bedrijven ontwikkeld. Het rapport van de evaluatie en de bijbehorende online keuzetool NanoToolSelector zijn hier te downloaden.

De evaluatie bevat per instrument een beknopte, algemene beschrijving met o.a. het type instrument, het toepassingsgebied, wie de ontwikkelaar is en waar het te vinden is. Hieruit blijkt dat 17 van de 40 instrumenten mogelijk geschikt zijn voor gebruik op de werkvloer. Deze 17 instrumenten zijn vervolgens uitgebreid geëvalueerd op gebruiksgemak, kwaliteit en inzetbaarheid op de werkvloer.

De bruikbaarheid van een tool hangt sterk af van de wensen van de gebruiker. Daarom is er bewust voor gekozen om géén totaalscore voor ‘bruikbaarheid’ te geven. In plaats daarvan zijn de tools gescoord op verschillende deelgebieden, namelijk: beschikbaarheid, toepassingsgebied, beoogd kennisniveau van de gebruiker, gebruiksgemak en kwaliteit. Bij alle scores wordt duidelijk toegelicht hoe deze tot stand zijn gekomen en welke criteria hiervoor zijn gebruikt.

Met de keuzehulp in NanoToolSelector wordt aan de hand van enkele simpele vragen een selectie gemaakt van tools die het meest bruikbaar zijn voor de specifieke situatie van de gebruiker. Ook kunnen de eigenschappen van (maximaal 3) verschillende tools met elkaar worden vergeleken en kan er op criteria als gebruiksgemak of kwaliteitsniveau, gefilterd worden.

Het doel van de NanoToolSelector is om gebruikers een snel overzicht te geven van de eigenschappen van verschillende instrumenten. De uiteindelijke keuze voor een bepaald instrument moet de gebruiker vervolgens zelf maken. Voor gebruikers die meer hulp nodig hebben bij deze keuze, zijn er verwijzingen opgenomen naar NanoCenter en CaesarConsult voor een persoonlijk advies. Het is belangrijk dat de NanoToolSelector regelmatig wordt geactualiseerd zodat ook nieuwe versies en/of compleet nieuw verschenen instrumenten in de keuzehulp worden opgenomen.