De e-learningtool eREACHnano biedt algemene informatie over nanomaterialen en REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) voor het MKB midden- en kleinbedrijf (midden- en kleinbedrijf). De tool is door samenwerkende Scandinavische landen ontwikkeld en daarom alleen beschikbaar in Engels, Duits en Deens.

Registratie van nanomaterialen onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) is voor het midden- en kleinbedrijf (MKB midden- en kleinbedrijf (midden- en kleinbedrijf)) niet altijd eenvoudig. Vier Scandinavische landen hebben daarom de e-learningtool eREACHnano gemaakt. Na het volgen van de e-learning zou de gebruiker enerzijds in staat moeten zijn om vast te stellen of hij met een nanomateriaal werkt of niet, en anderzijds zijn verplichtingen onder REACH moeten kennen. De e-learningsessies behandelen de volgende vragen:

Wat zijn nanomaterialen?

  • Definitie, fysisch-chemische eigenschappen, effecten op mens en milieu, en toepassingen.

Wat is REACH?

  • Het doel van REACH, activiteiten die onder REACH vallen, verschillende rollen binnen REACH (bijvoorbeeld producent of downstream-gebruiker), risicobeoordeling, registratie, verantwoordelijkheden van overheden en industrie.

Wat is risicobeoordeling?

  • Algemene informatie over risicobeoordeling (het beoordelen van effecten op mens en milieu in relatie tot de blootstelling).

De tool eREACHnano is beschikbaar in de talen Engels, Duits en Deens.

De tool benadrukt dat veel bestaande testrichtlijnen van de OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)[1] niet geschikt zijn voor nanomaterialen. Dat maakt registratie onder REACH moeilijk. Wel vermeldt de tool welke eigenschappen van het nanomateriaal het MKB moet meten om tot een goede karakterisering van het nanomateriaal te komen. Hierbij wordt verwezen naar de handreikingen van ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)[2], in het bijzonder de nanospecifieke uitbreidingen Appendix R.6-1 for nanomaterials applicable to the Guidance on QSARs and Grouping of Chemicals en Appendix R7-1 for nanomaterials applicable to Chapter R7a Endpoint specific guidance.

Volgens de ontwikkelaars komt er in 2019 nog een update van de tool waarin ook de specifieke informatievereisten voor nanomaterialen in de herziene REACH-Bijlagen (van kracht vanaf 1 januari 2020) zullen worden opgenomen.

De tool is ontwikkeld binnen een samenwerkingsverband van Scandinavische landen, de Nordic Council of Ministers[3] als een uitbreiding van het al bestaande eREACH voor chemische stoffen.

RIVM/KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-overweging: Deze eREACHnano-tool is nuttig voor een MKB-er die wil weten of hij een nanomateriaal moet registreren en verder algemene kennis over nanomaterialen en REACH wil opdoen. Dergelijke algemene kennis is behulpzaam bij een beter begrip van de handreikingen van ECHA. De werkvorm met video’s en quizvragen is een speelse manier om snel inzicht in ontbrekende kennis te krijgen, en is daarmee toegankelijker dan de website van ECHA. Ook vormt de informatie over nanomaterialen een goede aanvulling op de Nederlandse website Chemische stoffen goed geregeld!, de Nederlandse website van de REACH en CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Helpdesk.


[1] OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO-richtlijnen voor het uitvoeren van testen vormen een belangrijke basis voor REACH in het aanleveren van gegevens over gevaarseigenschappen.

[2] ECHA: Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (European Chemicals Agency).

[3] De Nordic Council of Ministers is een samenwerkingsverband tussen de landen Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, IJsland, Groenland, Faeröer en Åland.