De Incident app is uitsluitend bedoeld voor specialisten van regionale en landelijke overheidsdiensten die zich bezig houden met incidenten met gevaarlijke stoffen en is dus niet voor iedereen beschikbaar. De app is in 2016 in samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep (Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen) ontwikkeld. De app is opgebouwd aan de hand van scenario’s. Deze scenario’s beschrijven het grootste deel van de incidenten met gevaarlijke stoffen.

Doelstelling

Doelstelling

Met de app stellen we relevante informatie op eenvoudige wijze beschikbaar. De informatie kan eenvoudig worden geactualiseerd en de app is daarmee flexibeler dan bijvoorbeeld een papieren handboek. Ook is er contactinformatie in de app opgenomen van de organisaties waar landelijke ondersteuning kan worden gevraagd. Zo kan de (regionale) gebruiker direct vanuit de app bellen met de 24/7 telefoonnummers van de verschillende ketenpartners.

Scenario's

Scenario's

De scenario’s in de incident app omvatten het gros van alle incidenten met gevaarlijke stoffen. Scenario’s worden regelmatig aangevuld of geactualiseerd.

scenarios afbeelding

Autorisatie

Autorisatie

De app is niet voor iedereen toegankelijk. Voordat u toegang krijgt dient u (nadat u de app heeft gedownload) eenmalig toestemming te vragen. Dat kan via de knop autorisatie. U dient daar enkele gegevens te noteren en te verzenden. U ontvangt een e-mail ter bevestiging dat u toegang wilt. Op basis van toelatingscriteria wordt al dan niet toegang tot de app verleend. Wij gaan daarbij uit van een doelgroep vastgesteld door: RIVM Milieu Ongevallen Dienst (MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)), vakgroep Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen)), ketenpartners IBGS, GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen)-platform en het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md Crisis Expert Team milieu en drinkwater (Crisis Expert Team milieu en drinkwater)).

Als u uw persoonsgegevens bij het RIVM wilt laten verwijderen dan kunt u gebruikmaken van uw recht op vergetelheid. Stuur hiervoor een email naar incident@rivm.nl en vermeld hierbij uw voor- en achternaam en email adres.

app afbeelding