Vanaf 23 augustus is de ‘Incident’ app voor iOS en Android te downloaden. Deze app ondersteunt brandweer en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst/GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De app wordt beheerd door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Informatie kan vanuit de regio of andere landelijke organisaties worden aangeleverd. De informatie in de app zal regelmatig worden aangevuld of indien nodig, gewijzigd.

Doelstelling

Met de app hopen we relevante informatie op eenvoudige wijze beschikbaar te maken. We hebben gekozen voor een app, omdat informatie dan eenvoudig kan worden geactualiseerd (denk bijvoorbeeld aan herziening van interventiewaarden). Ook kunnen werkafspraken tussen verschillende partijen als basis worden gebruikt in de stappenplannen per scenario. Zo willen we met de verschillende ketenpartners in 2016 afspraken maken over monstername en meetstrategie bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Die informatie kan via de app gemakkelijk voor het veld beschikbaar worden gemaakt en te allen tijde worden geactualiseerd. Het systeem is daarmee  flexibeler dan bijvoorbeeld een papieren handboek. Daarnaast zal er contactinformatie worden opgenomen waarbij landelijke ondersteuning kan worden gevraagd. Zo kan de (regionale) gebruiker direct vanuit de app bellen met de 24/7 telefoonnummers van de verschillende ketenpartners. 

Scenario’s 

Samen met een vertegenwoordiging van de AGSadviseur gevaarlijke stoffen en GAGSGezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen zijn een aantal scenario’s overeengekomen. De huidige scenario’s lijken het gros van alle incidenten te omvatten. Het is echter eenvoudig scenario’s toe te voegen (of te verwijderen).  Op dit moment zijn we bezig de inhoud van de eerste twee scenario’s te vullen (‘brand’ en ‘persoon onwel’). De overige volgen later.

Totstandkoming

De app is in samenspraak met de doelgroep ontwikkeld in een aantal deelprocessen. Tijdens een dag voor AGS en GAGS is nagedacht over de diverse scenario’s en de informatiebehoeften.  Ook de keuze voor een app is op basis

van wensen ten aanzien van de beschikbaarheid van informatie gekozen (actueel, digitaal en stand alone beschikbaar). 

Daarnaast zijn twee korte werksessies georganiseerd waarbij voor de scenario’s ‘brand’ en ‘persoon onwel’ in kaart is gebracht wat voor soort monsternames & metingen doorgaans gedaan wordt en door wie. De informatie uit de verschillende sessies heeft geleid tot het schrijven van een programma van eisen en uiteindelijk tot de keuze voor een software ontwikkelaar. We hebben daarbij aangestuurd op een flexibel systeem dat door ons zelf met inhoud kan worden gevuld. In 2015 is vervolgens een prototype van een applicatie ontwikkeld. Dit prototype is begin 2016 tijdens de CBRNchemical, biological, radiology and nuclear-respons dag op het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu getoond en potentiële gebruikers konden dit op hun telefoon laten zetten (alleen iOS). Vervolgens konden gebruikers die eerste versie uitproberen en feedback geven. 

Autorisatie

De app is in principe bedoeld voor AGS, GAGS en landelijke ketenpartners en is niet voor iedereen toegankelijk. Voordat u toegang krijgt dient u (nadat u de app heeft gedownload) eenmalig toestemming te vragen. Dat kan via de knop autorisatie. U dient daar enkele gegevens te noteren en te verzenden. U ontvangt een e-mail ter bevestiging dat u toegang wilt. Op basis van toelatingscriteria wordt al dan niet toegang tot de app verleend. Wij gaan daarbij uit van een doelgroep vastgesteld door: RIVM-MODMilieu Ongevallen Dienst, vakgroep IBGSIncidentbestrijding gevaarlijke stoffen, ketenpartners IBGS , GAGS-platform, CET-mdCrisis Expert Team milieu en drinkwater en CETsCrisisexpertteam straling

Lancering App 'in stores' op 23 augustus 2016

Vanaf 23 augustus 2016 is de app te downloaden via App Store en Google Play Store. De ‘testflight’ periode is daarmee beëindigd. Vanaf eind augustus zullen we de lancering actief communiceren richting onze doelgroep.