De MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) ondersteunt niet alleen als een incident plaatsvindt. Ook in de voorbereiding op incidenten en rampen ondersteunt de MOD ondersteunt hulpverleners en adviseurs van het bevoegd gezag. Daarom deelt de MOD actief kennis over risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen voor mens en milieu.

De MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) ontwikkelt kennis om nieuwe type incidenten en risico’s te beheersen. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van brandexperimenten  zoals bij  zonnepanelen of li-ion branden. Ook bestaande kennis wordt tegen het licht gehouden. Zie bijvoorbeeld de analyse van meetgegevens van branden tussen 2008 en 2021.

Ook onderzoekt de MOD nieuwe meetmethoden en meetmiddelen die kunnen bijdragen om beter in te spelen op nieuwe risico’s en (daarmee samenhangende) maatschappelijke vraagstukken. Het gaat dan onder andere om het specifieker en nauwkeuriger meten en herkennen van onbekende stoffen. Bijvoorbeeld bij incidenten met een vreemde geur en/of het onwel worden van mensen.

Naast kennisontwikkeling wil de MOD ook kennis en expertise delen. De MOD draagt bij aan opleidingen voor Adviseurs Gevaarlijke Stoffen ( AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) en Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen ( GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) en aan de ontwikkeling van lesmateriaal. Zo heeft het RIVM met (inter)nationale partners een CBRN-trainingscurriculum ontwikkeld. Dat maakt eerstelijnshulpverleners bewust van potentiële CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire)-risico’s op de plaats van een incident.