Naast advies en metingen ter plaatse leent de MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) ook meetapparatuur uit. De brandweer beschikt over canisters van het RIVM. Daarmee kunnen luchtmonsters genomen worden. Ook Pluimradar en App Incident zijn ter ondersteuning beschikbaar voor AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) en GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen).

Pluimradar

Pluimradar is een praktische webtool waarmee adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer een snelle indruk kunnen krijgen van de rookpluim na een brand. De tool geeft na het invoeren van enkele gegevens de verwachte verspreiding van de (rook)pluim op basis van actuele weersvoorspellingen.

App Incident

De Incident app ontsluit informatie over gezondheidsrisico’s bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De app is bedoeld voor adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) van de brandweer en gezondheidskundig adviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)/GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Met de app maakt het RIVM relevante informatie over gevaarlijke stoffen beschikbaar. In de app komen verschillende scenario’s aan bod, zoals ‘brand’, ‘persoon onwel’ en ‘onbekende stof’. Per scenario worden verschillende stappen beschreven.

Uitlenen van apparatuur

Adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer beschikken over canisters die zijn uitgeleend door het RIVM. Via de inzet van canisters worden luchtmonsters genomen. Vooral bij stoffen die zich door de lucht verspreiden is het belangrijk om snel monsters te nemen. Doordat de brandweer al de beschikking heeft over een canister, kan ze snel een luchtmonster nemen. De canister met de bemonsterde lucht wordt door het RIVM in een laboratorium geanalyseerd. Neem voor informatie over het gebruik van een canister tijdens eens incident contact op met de MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)-coördinator op nummer 088 689 7542.