De vaccinatie in het najaar van 2021 is voor mensen die geboren zijn vanaf 1948 tot en met 1952. Mensen die buiten deze doelgroep vallen zouden zich bij de huisarts kunnen melden met het verzoek voor een pneumokokkenvaccinatie buiten het programma. Vaccinatie buiten het programma is op eigen kosten mogelijk. Het vaccin is buiten het programma om beperkt beschikbaar. 

Op de pagina Vaccinaties op maat  vindt u een overzicht van vaccinaties die buiten een programma of voor een beperkte groep, beschikbaar zijn.

Bij pneumokokkenvaccinatie buiten het programma zijn grofweg drie groepen te onderscheiden, patiënten jonger dan 60 jaar, patiënten van 60 tot en met 72 jaar die in 2020 nog niet uitgenodigd worden en patiënten van 80 jaar en ouder.

Mensen jonger dan 60 jaar

Mensen jonger dan 60 jaar zijn door de Gezondheidsraad niet aangemerkt als doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie. Bij hen is het risico op pneumokokkenziekte beperkt. Voor mensen jonger dan 60 jaar die tot een medische risicogroep behoren zijn aparte richtlijnen beschikbaar. Zij komen soms in aanmerking voor vaccinatie op advies van hun behandelend specialist. Zie voor meer informatie vaccinatie van medische risicogroepen.

Mensen van 60 tot en met 72 jaar

Mensen in deze leeftijdsgroep zijn door de Gezondheidsraad aangemerkt als doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie, maar ontvangen dit jaar nog geen vaccinatie. Hoe het vaccinatieprogramma er na 2020 uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. Bij vaccinatie buiten het programma is instroom in het programma op een later moment wellicht niet mogelijk vanwege de intervallen tussen de verschillende PPV23-vaccinaties. Bij vaccinatie buiten het programma is goede registratie van de gegeven vaccinaties van belang, zodat bij toekomstige vaccinaties rekening gehouden kan worden met deze intervallen.

Mensen van 80 jaar en ouder

Op oudere leeftijd werkt het immuunsysteem minder goed. Hierdoor werken ook vaccins minder goed. Daardoor geeft vaccinatie bij mensen van 80 jaar en ouder maar weinig bescherming. Zij worden daarom niet uitgenodigd voor de pneumokokkenvaccinatie. Op individueel niveau kan vaccinatie overwogen worden.