Infectiepreventie in intramurale zorginstellingen tijdens de tweede golf van de coronapandemie in regio West-Brabant

Beschrijving

Het doel is om te onderzoeken of aspecten van het infectiepreventiebeleid van intramurale zorginstellingen geassocieerd zijn met verschillen in COVID19 meldingen en uitbraken.

Uitvoering

Regio Zeebra, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) West-Brabant, start 2023

Producten

 

Watertappunten op evenementen; maakt het uit waar je je flesje vult?

Beschrijving

Er zijn nu verschillende adviezen voor watertappunten op een festivalterrein. Dit onderzoek gaat na of watertappunten bij toiletten vuiler zijn dan die van andere locaties op het terrein en of dit verandert in de loop van het evenement.

Uitvoering

regio Zeebra, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant, start 2022

Producten

 

Hygiëne op kinderdagverblijf in Brabant, Limburg en Zeeland

Beschrijving

Deze studie vergelijkt de hygiënestatus van kinderdagverblijven in de zuidelijke provincies met metingen uit 2018-2019 door middel van observaties, checklists en ATP-metingen. De resultaten zullen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en handvatten geven om kinderdagverblijven te ondersteunen in het verbeteren van hun hygiënestatus.

Uitvoering

regio Zeebra, GGD Hart voor Brabant, start 2022

Producten

 

Infectiepreventie in dagvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking

Beschrijving

Dit onderzoeksvoorstel betreft een verkennend onderzoek naar kennis, praktijkervaring en behoeften met betrekking tot infectiepreventie bij professionals in dagvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt een plan opgesteld om de kwaliteit van infectiepreventie in deze voorzieningen te verhogen.

Uitvoering

regio Oost, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) IJsselland, start 2022

Producten

 

Exploratief onderzoek naar 'wet cupping'

Beschrijving

In deze exploratieve studie werd in 2019 door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam gezocht naar locaties waar wet cupping toegepast wordt in de regio’s Amsterdam en Kennemerland. Middels interviews/observaties bij behandelaren van wet cupping werd uitgevraagd wat de kennis en werkwijzen zijn t.a.v. de potentiële infectierisico’s bij wet cupping. 

Uitvoering

GGD Amsterdam, afgerond najaar 2022

Producten

Hygiëne op basisscholen

Beschrijving

Met dit project is in kaart gebracht wat de hygiëneknelpunten zijn op basisscholen en welke behoeften basisscholen hebben om deze te verbeteren. Resultaten uit dit onderzoek zijn gebruikt om samen met scholen een les te ontwikkelen over handen wassen voor leerlingen van groep 7 en 8 (m.b.v. innovatiegelden GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant).

Uitvoering

regio ZeeBra (GGD Hart voor Brabant), afgerond project (2019)

Producten

  • poster Transmissiedag 2019
  • PPT 'Wel je handen wassen he!' | Knelpuntenanalyse en behoeftepeiling naar hygiëne op basisscholen
  • Lespakket handenwassen voor groep 7 en 8 (gratis te downloaden)
  • Artikel in Infectieziekten Bulletin, november 2020: ‘Wel je handen wassen hè?’ Knelpuntenanalyse en behoeftepeiling naar hygiëne op basisscholen

Wat zie jij? Modder, obstakels of een voorlichtingsboodschap?

Beschrijving

In een eerder project is vastgesteld waar de risico's op gezondheidsschade liggen bij deelname aan een modder- of obstakelrun. In dit project wordt uitgezocht hoe een voorlichtingsboodschap het beste aangeboden kan worden.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant),  afgerond project 

Producten

Artikel in het Infectieziekten Bulletin, december 2020: 

Run Dirty, Stay Healthy

Gezondheidseffecten van modder- en obstacleruns

Beschrijving

Met dit prospectieve onderzoek wil de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) inzicht krijgen in gezondheidsrisico’s en risicofactoren na deelname aan een Modder- of Obstakelrun.nten.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Hart voor Brabant),  afgerond project (2018)

Producten

De hygiënewaaier voorlichting THZ-evenementen

Beschrijving

Om organisatoren van kleine evenementen op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier informatie te geven over hygiënerichtlijnen is een hygiënewijzer ontwikkeld.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant), afgerond in 2016

Producten

Versterking infectiepreventiecommissies

Beschrijving

Uit het project is naar voren gekomen dat de zorginstellingen zich bewust zijn van de groeiende resistentieproblematiek, maar dat infectiepreventie nog vaak gezien wordt als ‘neventaak’ en niet als ‘kerntaak’. Deelname aan het project heeft de aandacht vergroot. Het merendeel van de instellingen geeft behoefte aan een samenwerking in de regio.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hollandsch Midden), afgerond in 2015

Producten

  • Handleiding voor GGD
  • Handleiding voor zorginstelling (alleen op GGD-kennisnet]

Hygiëneadviezen instellingen

Beschrijving

Voor de praktijk bruikbare en evidence-based hygiëneadviezen zijn geformuleerd, die gehanteerd kunnen worden bij een infectieziekte uitbraak in een kinderdagverblijf.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelderland-Midden), afgerond in 2010

Producten