Exploratief onderzoek naar 'wet cupping'

Beschrijving

Dit project onderzoekt de vindbaar-/zichtbaarheid van cupping locaties inclusief omvang. Wie zijn de klanten, hoe wordt er gewerkt, maken zij gebruik van richtlijnen, wat is de aanwezige kennis ten aanzien van infectiepreventie bij cupping-behandelaren, is er een informatievoorziening naar cliënten, hoe zijn zij georganiseerd?

Uitvoering

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam, lopend project (2019)

Producten

 

Hygiëne op basisscholen

Beschrijving

Met dit project is in kaart gebracht wat de hygiëneknelpunten zijn op basisscholen en welke behoeften basisscholen hebben om deze te verbeteren. Resultaten uit dit onderzoek zijn gebruikt om samen met scholen een les te ontwikkelen over handen wassen voor leerlingen van groep 7 en 8 (m.b.v. innovatiegelden GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant).

Uitvoering

regio ZeeBra (GGD Hart voor Brabant), afgerond project (2019)

Producten

Wat zie jij? Modder, obstakels of een voorlichtingsboodschap?

Beschrijving

In een eerder project is vastgesteld waar de risico's op gezondheidsschade liggen bij deelname aan een modder- of obstakelrun. In dit project wordt uitgezocht hoe een voorlichtingsboodschap het beste aangeboden kan worden.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant),  lopend project (2018)

Producten

 

Gezondheidseffecten van modder- en obstacleruns

Beschrijving

Met dit prospectieve onderzoek wil de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst inzicht krijgen in gezondheidsrisico’s en risicofactoren na deelname aan een Modder- of Obstakelrun.nten.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Hart voor Brabant),  afgerond project (2018)

Producten

De hygiënewaaier voorlichting THZ-evenementen

Beschrijving

Om organisatoren van kleine evenementen op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier informatie te geven over hygiënerichtlijnen is een hygiënewijzer ontwikkeld.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant), afgerond in 2016

Producten

Versterking infectiepreventiecommissies

Beschrijving

Uit het project is naar voren gekomen dat de zorginstellingen zich bewust zijn van de groeiende resistentieproblematiek, maar dat infectiepreventie nog vaak gezien wordt als ‘neventaak’ en niet als ‘kerntaak’. Deelname aan het project heeft de aandacht vergroot. Het merendeel van de instellingen geeft behoefte aan een samenwerking in de regio.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hollandsch Midden), afgerond in 2015

Producten

  • Handleiding voor GGD
  • Handleiding voor zorginstelling (alleen op GGD-kennisnet]

Hygiëneadviezen instellingen

Beschrijving

Voor de praktijk bruikbare en evidence-based hygiëneadviezen zijn geformuleerd, die gehanteerd kunnen worden bij een infectieziekte uitbraak in een kinderdagverblijf.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Midden), afgerond in 2010

Producten