Infectiepreventie
 

 

RACRegionale Arts Consulenten-project: Hygiëne op basisscholen

Beschrijving

Dit project onderzoekt wat de knelpunten zijn voor hygiëne op basisscholen. Wat hebben scholen nodig om deze hygiëne te verbeteren en welke producten zijn er beschikbaar op dit gebied.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant),  lopend project (2018)

Producten

 

 

RAC-project: Wat zie jij? Modder, obstakels of een voorlichtingsboodschap?

Beschrijving

In een eerder project is vastgesteld waar de risico's op gezondheidsschade liggen bij deelname aan een modder- of obstakelrun. In dit project wordt uitgezocht hoe een voorlichtingsboodschap het beste aangeboden kan worden.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Hart voor Brabant),  lopend project (2018)

Producten

 

 

 

RAC-project: Gezondheidseffecten van modder- en obstacleruns

Beschrijving

Met dit prospectieve onderzoek wil de GGD inzicht krijgen in gezondheidsrisico’s en risicofactoren na deelname aan een Modder- of Obstakelrun.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Hart voor Brabant),  afgerond project (2018)

Producten

In de periode april-oktober 2017 zijn ruim 2500 deelnemers van 17 runs bevraagd op gezondheidsklachten en blessures. De klachten lijken mee te vallen. Wel geeft het inslikken van water en modder een hogere kans op gastro-enteritisklachten. Verder zijn er mensen met klachten die meedoen aan een run. Organisaties zouden meer moeten doen aan voorlichting over de risico's.

   
 

RAC-project: De hygiënewaaier voorlichting THZTechnische Hygienezorg-evenementen

Beschrijving

Om organisatoren van kleine evenementen op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier informatie te geven over hygiënerichtlijnen is

een hygienewijzer ontwikkeld

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Hart voor Brabant), afgerond in 2016

Producten

   
 

RAC-project: Versterking infectiepreventiecommissies

Beschrijving

Uit het project is naar voren gekomen dat de zorginstellingen zich bewust zijn van de groeiende resistentieproblematiek, maar dat infectiepreventie

nog vaak gezien wordt als ‘neventaak’ en niet als ‘kerntaak’. Deelname aan het project heeft de aandacht vergroot.

Het merendeel van de instellingen geeft behoefte aan een samenwerking in de regio.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Hollandsch Midden), afgerond in 2015

Producten

 

  • Handleiding voor GGD
  • Handleiding voor zorginstelling (alleen op GGD-kennisnet]
   
 

RAC-project: Hygiëneadviezen instellingen

Beschrijving

Voor de praktijk bruikbare en evidence-based hygiëneadviezen zijn geformuleerd, die gehanteerd kunnen worden bij een infectieziekte uitbraak

in een kinderdagverblijf. 

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland-Midden), afgerond in 2010

Producten