Werken draagt positief bij aan ons welbevinden en daarmee ook aan onze gezondheid. Anderzijds kan werken ook negatieve effecten met zich mee brengen. Een onveilige werkomgeving, gebruik van gevaarlijke stoffen of overbelasting kunnen juist een risico vormen voor onze gezondheid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt en adviseert de overheid en bedrijven, zodat zij deze risico’s kunnen terugbrengen.

Stoffen

Werknemers in verschillende sectoren lopen risico’s op ongevallen of ziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert de overheid over maatregelen om deze blootstelling te verminderen. Ook informeren we bedrijven via de REACH Helpdesk over regels die werknemers beschermen tegen gevaarlijke stoffen.

Vanuit onze expertise adviseren wij ook over de risico’s van het werken met nanomaterialen, straling en elektromagnetische velden.

Infectieziekten

Het RIVM besteedt structureel aandacht aan het voorkómen van infectieziekten bij werknemers. Bij uitbraken van infectieziekten houden wij expliciet rekening met de factor ‘werk’ en de specifieke gezondheidsrisico’s voor personen die door hun beroep/ werkzaamheden een verhoogd risico lopen op infectieziekten.

Ongevallen

Werknemers lopen het risico op arbeidsongevallen wanneer zij werken op hoogte, met elektriciteit, met machines of met agressieve mensen. Het RIVM helpt de overheid en werkgevers om dit risico te verkleinen. Hiervoor stellen wij gegevens over ernstige arbeidsongevallen beschikbaar en we hebben tools (Storybuilder en webORCA) die bedrijven kunnen helpen gevaarlijke situaties te beoordelen en prioriteiten stellen bij het veiliger maken van de werkplek.

Avond- en nachtwerk

Met de opkomst van de 24-uurs economie werken steeds meer mensen in de avond, in de nacht of op onregelmatige tijden. Het RIVM onderzoekt wat dit betekent voor de gezondheid. Zo trachten we bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de gezondheidseffecten van bepaalde ploegendienstroosters.

Psychosociale gezondheid

De gezondheidseffecten van arbeid zijn steeds vaker psychosociaal van aard. Werknemers werken vaak onder hoge werkdruk. Het RIVM heeft onderzocht wat Nederlandse werkgevers doen om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren.

Informatie over gezond en veilig werken

Op de website Volkgezondheidenzorg.info staat onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de gezondheid, arbeidsrisico’s en maatschappelijke participatie van werkenden.