Werken is goed voor je gezondheid. We worden er gelukkig van. Werk zorgt voor structuur, regelmaat, sociale contacten en ‘ertoe doen’. Maar dit is niet in altijd het geval en niet voor iedereen weggelegd. Werk kan lichamelijk of geestelijk (te) zwaar zijn. En mensen kunnen in hun werk te maken krijgen met gevaarlijke stoffen, overbelasting, lawaai, nachtwerk of stress.

Duurzame inzetbaarheid

Een onderwijzeres geeft les aan basisschoolleerlingen. Zij staat voor een digibord.

Kennis over duurzame inzetbaarheid voor onder andere beleidsmakers, werkgevers, werkenden en (arbo)professionals.

Veilig werken

Medewerkers op bouwplaats met veiligheidshelm, reflecterend vest en handschoenen aan.

Het RIVM ondersteunt veiligheidsprofessionals door kennis op het gebied van veilig werken te ontwikkelen én te delen. 

Nachtwerk

Verpleegkundige werkt in de nacht

Werken tijdens de nacht verstoort het dag-nachtritme van het lichaam.  Het RIVM onderzoekt hoe nachtwerk de gezondheid schaadt en welke preventieve maatregelen die gezondheidsrisico’s kunnen verminderen.