Werken draagt positief bij aan ons welbevinden en daarmee ook aan onze gezondheid. Anderzijds kan werken ook negatieve effecten met zich mee brengen. Een onveilige werkomgeving, gebruik van gevaarlijke stoffen of overbelasting kunnen juist een risico vormen voor onze gezondheid. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt en adviseert de overheid en bedrijven, zodat zij deze risico’s kunnen terugbrengen.

Stoffen

Werknemers in verschillende sectoren lopen risico’s op ongevallen of ziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert de overheid over maatregelen om deze blootstelling te verminderen. Ook informeren we bedrijven via de REACH Helpdesk over regels die werknemers beschermen tegen gevaarlijke stoffen.

Vanuit onze expertise adviseren wij ook over de risico’s van het werken met nanomaterialen, straling en elektromagnetische velden.

Infectieziekten

Het RIVM besteedt structureel aandacht aan het voorkómen van infectieziekten bij werknemers. Bij uitbraken van infectieziekten houden wij expliciet rekening met de factor ‘werk’ en de specifieke gezondheidsrisico’s voor personen die door hun beroep/ werkzaamheden een verhoogd risico lopen op infectieziekten.

Ongevallen

Werknemers lopen het risico op arbeidsongevallen wanneer zij werken op hoogte, met elektriciteit, met machines of met agressieve mensen. Het RIVM helpt de overheid en werkgevers om dit risico te verkleinen. Hiervoor stellen wij gegevens over ernstige arbeidsongevallen beschikbaar en we hebben tools die bedrijven kunnen helpen gevaarlijke situaties te beoordelen en prioriteiten stellen bij het veiliger maken van de werkplek. Meer informatie op rivm.nl/veiligwerken

Avond- en nachtwerk

Met de opkomst van de 24-uurs economie werken steeds meer mensen in de avond, in de nacht of op onregelmatige tijden. Het RIVM onderzoekt wat nachtwerk betekent voor de gezondheid. Zo trachten we bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de gezondheidseffecten van bepaalde ploegendienstroosters.

Psychosociale gezondheid

De gezondheidseffecten van arbeid zijn steeds vaker psychosociaal van aard. Werknemers werken vaak onder hoge werkdruk. Het RIVM heeft onderzocht wat Nederlandse werkgevers doen om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren.

Overgangsklachten en werk

Een deel van de vrouwen die werken is in de overgang en heeft klachten die daarmee gepaard gaan. Dit geldt vooral voor vrouwen boven de 45 jaar, die in vergelijking met vroeger steeds vaker aan het werk zijn. Door de aard en de duur van overgangsklachten kunnen ze invloed hebben op het werk.
Er is een overzicht gemaakt van wat er wetenschappelijk bekend is over de relatie tussen overgangsklachten bij werkende vrouwen, hun inzetbaarheid op het werk en hun mentale gezondheid.

Informatie over gezond en veilig werken

Op de website Volkgezondheidenzorg.info staat onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de gezondheid, arbeidsrisico’s en maatschappelijke participatie van werkenden.

Toolkit gezondheid en duurzame inzetbaarheid op de werkplek

Hoe kunt u als werkgever de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers bevorderen? Welke activiteiten kunt u organiseren op thema’s als voeding, bewegen en  mentale gezondheid en welzijn? CHRODIS Chronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle PLUS, een Europees samenwerkingsverband waaraan het RIVM verbonden is, ontwikkelde een toolkit met veel verschillende interventies die u hierbij helpen.