Wat zijn stikstofoxiden?

Stikstofmonoxide (NO) is een gas dat ontstaat bij allerlei verbrandingsprocessen. Bij hoge temperaturen ontstaan chemische reacties, bijvoorbeeld tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) uit de lucht. In de lucht wordt  het uitgestoten stikstofmonoxide (NO)  vrij snel omgezet tot stikstofdioxide (NO2). De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) wordt stikstofoxiden (NOx) genoemd. Stikstofoxiden (NOx) komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door het verkeer.

Luchtwegklachten en infecties

Stikstofdioxide kan voor mensen schadelijk zijn. Dat komt omdat het door kan dringen tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Daardoor gaan de longen minder goed werken. Mensen kunnen luchtwegklachten en astma-aanvallen krijgen. Het komt ook voor dat mensen gevoeliger worden voor infecties. Je wordt dan bijvoorbeeld sneller verkouden.

Biodiversiteit wordt minder

Stikstofoxiden slaan neer in de natuur (depositie). Dat gebeurt zowel door droge depositie als met natte depositie (als nitraten in de regen). Daardoor worden de natuur en de bodem verrijkt met stikstof. Planten die goed groeien op een voedingsrijke bodem, zoals gras en brandnetels, verdringen planten die groeien op een schrale bodem. Als die planten verdwijnen, sterven ook de dieren uit die van die planten leven. Uiteindelijk komen er minder soorten planten en dieren: de biodiversiteit neemt af.

Bronnen

De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, de energiesector, de industrie en de landbouw. Meer informatie over bronnen van stikstofoxiden is te vinden op de website van de Emissieregistratie en bij het Compendium voor de leefomgeving

Wat doet het RIVM?

Het RIVM meet de stikstofoxiden in de lucht met officiële apparatuur. De metingen staan samen met metingen van partners op de website Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Deze metingen zijn ook te vinden in een app (Mijn Luchtkwaliteit).

Daarnaast monitort het RIVM de hoeveelheid stikstofdioxide op kleinere schaal in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)).