Verschillende centra binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doen onderzoek naar infectieziekten die in de bevolking voorkomen. De uitkomsten hiervan worden onder meer gebruikt om de bestrijding van deze ziekten te kunnen verbeteren. Het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins van het RIVM doet onderzoek naar het menselijk afweersysteem tegen verschillende infectieziekten, de Imm-f@ctstudie, ook wel kort Immfact. De klinische studie, voor het verzamelen van bloed en vragenlijstgegevens is afgelopen. De komende jaren gaat het onderzoek verder in het laboratorium.

 

Waarom dit onderzoek?

We hopen met de resultaten van dit onderzoek in de toekomst nog betere vaccinatieprogramma's te ontwikkelen.

Wie doen mee?

Aan het onderzoek doen kinderen en volwassenen mee die een van de volgende infectieziektes hebben gehad (de infectiegroepen):

  • longontsteking of hersenvliesontsteking veroorzaakt door de pneumokokkenbacterie of de meningokokken B-bacterie;
  • kinkhoest;
  • bof, mazelen, griep en RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus) (verkoudheid en benauwdheid).

Ook doen kinderen en volwassenen mee die recent niet ziek zijn geweest (de controlegroep).

Afweermechanismen van de deelnemers in de infectiegroepen worden onderzocht en vergeleken met die van deelnemers in de controlegroep. Wij zijn op zoek naar speciale kenmerken van de afweer die te maken hebben met de opbouw van beschermende weerstand. Sommige deelnemers zullen gevaccineerd zijn, anderen niet. Wij onderzoeken of dit effect heeft op de werking van de afweermechanismen.

Meer informatie over het onderzoek vindt u in de deelnemersinformatie, zie downloads.

Financiering en goedkeuring van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gedeeltelijk gefinancierd vanuit het Periscope project (Kinkhoest Periscope). Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie Noord-Holland en valt nu onder de Medical research Ethics Committees United (MEC-U Medical Research Ethics Committees United (Medical Research Ethics Committees United)).