Sinds de start van VASCO hebben ongeveer 60.000 mensen zich ingeschreven, waarvan er ongeveer 45.000 daadwerkelijk meedoen aan de studie. Vanaf 15 december 2021 kunnen mensen zich niet meer aanmelden voor deelname VASCO. In november 2023, 2,5 jaar na de start van de studie, zijn er nog steeds ongeveer 36.000 deelnemers die meedoen aan VASCO.

Karakteristieken van de VASCO deelnemers

Er doen meer vrouwen (63%) dan mannen mee aan VASCO. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 56 jaar. De jongste deelnemer is 18 jaar en de oudste deelnemer 85 jaar. In onderstaande figuur staat de verdeling in leeftijd van de deelnemers naar geslacht. De leeftijdsgroep 60-69 jaar is het meest vertegenwoordigd.

Aantal deelnemers per gemeente

Onderstaande figuur toont het aantal deelnemers dat mee doet aan VASCO voor de verschillende gemeenten in Nederland. Hoe groter de blauwe stip, hoe meer mensen uit die gemeente meedoen. De verdeling van de deelnemers voor iedere gemeente lijkt op de verdeling van de bevolking in Nederland: er doen meer mensen mee uit de Randstad. Bij het analyseren van de onderzoeksresultaten houden we rekening met verschillen in geslacht, leeftijd en regio van de deelnemers.

In de afbeelding van de kaart van Nederland is te zien in welke gemeenten er meer deelnemers zijn aan het VASCO-onderzoek. Hoe groter de blauwe stip hoe meer mensen uit die gemeente meedoen.

Vaccinatiestatus van de deelnemers

In onderstaande figuren is te zien dat de meeste VASCO deelnemers zich hebben laten vaccineren (90% geboosterd en 7% volledig gevaccineerd). De meeste deelnemers kregen als eerste vaccin het vaccin van BioNtech/Pfizer.

De onderstaande figuur geeft de vaccinatiestatus van de deelnemers per leeftijdscategorie weer met als peildatum 12 november 2023.

De onderstaande figuur geeft het type vaccin van de deelnemers per leeftijdscategorie weer.

Onderstaande figuur geeft de vaccinatiestatus van de deelnemers in de tijd weer.