Binnen VASCO onderzoeken we bloed op antistoffen tegen het coronavirus. Bent u deelnemer, dan kunt u in de VASCO app onder ‘data’ per vingerprikmoment uw uitslag zien. Hieronder vindt u meer informatie over uw uitslag.

Antistoffen zijn onderdeel van de afweer en het immuunsysteem, en geven aan dat iemand bescherming tegen de infectie heeft opgebouwd. De antistofreactie is de reactie op de antigenen die op het virus zitten. Het kan 2 tot 3 weken duren voordat het lichaam de juiste antistoffen maakt en deze voldoende aanwezig zijn in het bloed, om gemeten te kunnen worden. Antistoffen tonen dus aan of iemand het virus heeft gehad. Na vaccinatie maakt iemand ook antistoffen aan. 

Video VASCO-antistoffentest

In onderstaande video leggen we uit wat antistoffen zijn en wat uw uitslag betekent. Klik om de video VASCO: antistoffentest te bekijken.

Klik om de video VASCO antistoffentest te bekijken


In VASCO meten we twee verschillende soorten antistoffen, namelijk N-antistoffen en S-antistoffen. Na een coronavaccinatie maakt het lichaam alleen S-antistoffen aan. Na een infectie met het coronavirus worden naast S-antistoffen ook  N-antistoffen aangemaakt. Niet iedereen maakt antistoffen aan na besmetting of vaccinatie. En zowel N-antistoffen als S-antistoffen kunnen na verloop van tijd afnemen. N-antistoffen nemen sneller af dan S-antistoffen. 

Wat is uw uitslag?

Er zijn verschillende uitslagen mogelijk. Hieronder vindt u de uitleg over uw uitslag. Ook kan het zijn dat u geen uitslag heeft gekregen terwijl u wel bloed heeft opgestuurd. 

Het kan zijn dat u wel een vingerprik heeft gedaan en bloed heeft opgestuurd, maar dat u geen uitslag heeft gekregen in de VASCO app. Hier zijn verschillende mogelijke redenen voor:

 • Uw bloed is nog niet getest. We hebben nu uitslagen gegeven van bloed dat vóór juni 2022 is opgestuurd. Dus als u het buisje later heeft opgestuurd, moet de test nog gedaan worden. Als u het buisje eerder heeft opgestuurd, kan het zijn dat uw buisje ergens in het proces is blijven hangen. We krijgen vele duizenden buisjes bloed opgestuurd binnen VASCO, waardoor dit in een enkel geval kan gebeuren. We doen ons best u alsnog zo snel mogelijk de uitslag te geven. 
 • Uw buisje met bloed is niet (goed) aangekomen bij het laboratorium. U kunt in de VASCO app controleren of het buisje bloed dat u heeft opgestuurd, is ontvangen. Als u de app opent, ziet u rechts onderaan een icoontje met ‘Data’ eronder. Hier klikt u op. U ziet hier ‘Vragenlijsten’, ‘Labuitslagen’ en ‘Overige’ staan. U klikt op ‘Vragenlijsten’. Als u in deze lijst ‘Vingerprik’ (Let op: niet ‘Melding vingerprik’) ziet staan, is uw bloed ontvangen. U kunt op ‘Toon’ klikken en dan ziet u de ontvangstdatum. Als u meerdere keren bloed heeft opgestuurd, zou u voor elk van deze keren een ontvangstdatum moeten hebben (dit staat in verschillende ‘Vingerprik’ meldingen). Als er geen ontvangstdatum staat, is uw buisje met bloed niet goed aangekomen. Het kan zijn dat de envelop met het buisje met bloed niet goed geadresseerd was of kwijt geraakt is bij de post. Het kan ook zijn dat het stickertje met de barcode niet meer op het buisje zat bij aankomst op het laboratorium. Daardoor konden we niet meer achterhalen van welke VASCO deelnemer het bloed was. 

Dit betekent dat u op het moment van de vingerprik mogelijk minder goed beschermd was tegen een besmetting met het coronavirus. Naast antistoffen zijn er ook andere factoren die belangrijk zijn voor bescherming tegen (ernstige) ziekte door het coronavirus. 

Wanneer u voorafgaand aan de vingerprik al gevaccineerd was of al eens een positieve testuitslag had voor het coronavirus, kunnen er verschillende redenen zijn waarom er toch geen antistoffen in uw bloed zijn gevonden:

 • Sommige mensen maken na een vaccinatie of besmetting geen of heel weinig antistoffen aan. Hierdoor kunnen wij de antistoffen niet meten.
 • Na een besmetting of vaccinatie kan het 21 dagen duren voordat er antistoffen in het bloed meetbaar zijn. Heeft u de vingerprik binnen 21 dagen na besmetting of vaccinatie gedaan, dan was de hoeveelheid antistoffen mogelijk te laag om te kunnen meten.
 • Het kan zijn dat u eerder wel antistoffen in uw bloed had, maar dat de hoeveelheid antistoffen afgenomen is en wij ze niet meer kunnen meten. In dat geval heeft uw lichaam waarschijnlijk wel afweer opgebouwd tegen het virus. Het is waarschijnlijk dat bij een toekomstige besmetting het lichaam het virus sneller opruimt, waardoor u een kleinere kans heeft dat u ernstig ziek wordt.

De antistoffen die u heeft aangemaakt helpen bij het voorkomen van ziekte bij een volgende keer dat u in aanraking komt met het virus. Er is nog steeds een kans dat u besmet raakt met het coronavirus, maar de kans dat u ernstig ziek wordt is kleiner.

Als u op het moment van de vingerprik (nog) niet gevaccineerd was tegen het coronavirus, zijn de gevonden S-antistoffen aangemaakt door een besmetting met het coronavirus. Indien u al wel gevaccineerd was op het moment van de vingerprik kan niet achterhaald worden of uw antistoffen aangemaakt zijn door vaccinatie of door een besmetting. 

Wanneer u voorafgaand aan de vingerprik al eens een positieve testuitslag had voor het coronavirus, kunnen er verschillende redenen zijn waarom er toch geen N-antistoffen in het bloed zijn gevonden:

 • Sommige mensen maken na een besmetting niet beide typen antistoffen (N- en S-antistoffen) aan. 
 • Na een besmetting kan het 21 dagen duren voordat er antistoffen in het bloed meetbaar zijn. Heeft u de vingerprik binnen 21 dagen na besmetting gedaan, dan was de hoeveelheid antistoffen mogelijk te laag om te kunnen meten.
 • Het kan zijn dat u eerder wel antistoffen in uw bloed had, maar dat de hoeveelheid N-antistoffen afgenomen is en wij ze niet meer kunnen meten. 

De antistoffen die u heeft aangemaakt helpen bij het voorkomen van ziekte bij een volgende keer dat u in aanraking komt met het virus. Er is nog steeds een kans dat u besmet raakt met het coronavirus, maar de kans dat u ernstig ziek wordt is kleiner.

De aanwezigheid van N-antistoffen betekenen dat u een coronabesmetting heeft doorgemaakt in de periode voor de vingerprik. Als u op het moment van de vingerprik (nog) niet gevaccineerd was, dan zijn de S-antistoffen in uw bloed ook aangemaakt door die besmetting. Als u op het moment van de vingerprik wel gevaccineerd was dan kunnen de S-antistoffen zowel door vaccinatie als door besmetting met het coronavirus zijn aangemaakt. 

De aanwezigheid van N-antistoffen betekent dat u een coronabesmetting heeft doorgemaakt in de periode voor de vingerprik. De antistoffen die u heeft aangemaakt helpen bij het voorkomen van ziekte bij een volgende keer dat u in aanraking komt met het virus. Er is nog steeds een kans dat u besmet raakt met het coronavirus, maar de kans dat u ernstig ziek wordt is kleiner.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er geen S-antistoffen in het bloedmonster zijn gevonden:

 • Sommige mensen maken na een besmetting niet beide typen antistoffen (N- en S-antistoffen) aan.
 • Na een besmetting kan het 21 dagen duren voordat er antistoffen in het bloed meetbaar zijn. Heeft u de vingerprik binnen 21 dagen na besmetting gedaan, dan was de hoeveelheid S-antistoffen mogelijk te laag om te kunnen meten.
 • Het kan zijn dat u eerder wel S-antistoffen in uw bloed had, maar dat de hoeveelheid antistoffen afgenomen is en wij ze niet meer kunnen meten. In dat geval heeft uw lichaam waarschijnlijk wel afweer opgebouwd tegen het virus. Het is waarschijnlijk dat bij een toekomstige besmetting het lichaam het virus sneller opruimt, waardoor u een kleinere kans heeft dat u ernstig ziek wordt.

We begrijpen dat het lastig kan zijn om de vingerprik uit te voeren. Om voldoende bloed uit uw vinger te krijgen, kunt u uw handen verwarmen met warm water, uw hand een tijdje naar beneden laten hangen en uw vinger masseren van handpalm naar vingertop. Vindt u het lastig om een vingerprikje bij uzelf af te nemen, of is het alweer even geleden? Hier kunt u het instructiefilmpje voor het afnemen van het vingerprikje nog eens terugkijken. Hopelijk lukt het een volgende keer wel om voldoende bloed af te nemen.

Er was bij u te weinig bloed om beide soorten antistoffen te kunnen meten. Er is alleen een meting uitgevoerd voor N-antistoffen en daarin werden geen N-antistoffen gevonden. Het kan zijn dat u wel S-antistoffen heeft, maar die hebben we niet kunnen meten. 

Wanneer u voorafgaand aan de vingerprik al eens een positieve testuitslag had voor het coronavirus, kunnen er verschillende redenen zijn waarom er toch geen N-antistoffen in het bloed zijn gevonden:

 • Sommige mensen maken na een besmetting niet beide typen antistoffen (N- en S-antistoffen) aan. 
 • Na een besmetting kan het 21 dagen duren voordat er antistoffen in het bloed meetbaar zijn. Heeft u de vingerprik binnen 21 dagen na besmetting gedaan, dan was de hoeveelheid antistoffen mogelijk te laag om te kunnen meten.
 • Het kan zijn dat u eerder wel antistoffen in uw bloed had, maar dat de hoeveelheid N-antistoffen afgenomen is en wij ze niet meer kunnen meten. 

De aanwezigheid van N-antistoffen betekent dat u een coronabesmetting heeft doorgemaakt in de periode voor de vingerprik. De antistoffen die u heeft aangemaakt helpen bij het voorkomen van ziekte bij een volgende keer dat u in aanraking komt met het virus. Er is nog steeds een kans dat u besmet raakt met het coronavirus, maar de kans dat u ernstig ziek wordt is kleiner. Het kan zijn dat u ook S-antistoffen heeft, maar die hebben we niet kunnen meten.

Er was bij u te weinig bloed om beide soorten antistoffen te kunnen meten. Er is alleen een meting uitgevoerd voor S-antistoffen en daarin werden geen S-antistoffen gevonden. Het kan zijn dat u wel N-antistoffen heeft, maar die hebben we niet kunnen meten.

Wanneer u voorafgaand aan de vingerprik al gevaccineerd was of al eens een positieve testuitslag had voor het coronavirus, kunnen er verschillende redenen zijn waarom er toch geen S-antistoffen in uw bloed zijn gevonden:

 • Sommige mensen maken na een vaccinatie of besmetting geen of heel weinig antistoffen aan. Hierdoor kunnen wij de antistoffen niet meten.
 • Na een besmetting of vaccinatie kan het 21 dagen duren voordat er antistoffen in het bloed meetbaar zijn. Heeft u de vingerprik binnen 21 dagen na besmetting of vaccinatie gedaan, dan was de hoeveelheid antistoffen mogelijk te laag om te kunnen meten.
 • Het kan zijn dat u eerder wel antistoffen in uw bloed had, maar dat de hoeveelheid antistoffen afgenomen is en wij ze niet meer kunnen meten. In dat geval heeft uw lichaam waarschijnlijk wel afweer opgebouwd tegen het virus. Het is waarschijnlijk dat bij een toekomstige besmetting het lichaam het virus sneller opruimt, waardoor u een kleinere kans heeft dat u ernstig ziek wordt.

De antistoffen die u heeft aangemaakt helpen bij het voorkomen van ziekte bij een volgende keer dat u in aanraking komt met het virus. Er is nog steeds een kans dat u besmet raakt met het coronavirus, maar de kans dat u ernstig ziek wordt is kleiner.

Als u op het moment van de vingerprik (nog) niet gevaccineerd was tegen het coronavirus, zijn de gevonden S-antistoffen aangemaakt door een besmetting met het coronavirus. Indien u al wel gevaccineerd was op het moment van de vingerprik kan niet achterhaald worden of uw antistoffen aangemaakt zijn door vaccinatie of door een besmetting. Het kan zijn dat u ook N-antistoffen heeft, maar die hebben we niet kunnen meten.

U heeft per e-mail of telefoon aangegeven geen uitslag te willen ontvangen over de test naar antistoffen in uw bloed. Als dit niet het geval is of u wilt toch uw uitslag ontvangen, neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur op telefoonnummer: 030 656 99 77. Of per e-mail: vasco-rivm@juliusclinical.com.