Er zijn verschillende varianten van het coronavirus. In Nederland is de omikronvariant al een tijd de meest voorkomende variant. Eerder waren dit onder andere de alfa- en de deltavariant. In VASCO willen we gaan bepalen welke variant van het coronavirus uw infectie heeft veroorzaakt. Dit kan door gebruik te maken van het materiaal in de positieve zelftest. Met die informatie kunnen we zicht houden op welke coronavarianten rondgaan in Nederland en onderzoeken hoe goed vaccinaties bescherming bieden tegen deze verschillende varianten. In juni 2023 ontvangt u via de post meer informatie en benodigde materialen om mee te doen.

Opsturen positieve test

De variantbepaling op uw positieve zelftest is een uitbreiding binnen het VASCO onderzoek. Uw deelname hieraan houdt het volgende in: in het geval van een positieve zelftest stuurt u de cassette  naar ons op, en wij doen een test om te bepalen met welke variant u besmet was. De positieve zelftest kunt u in de retourenvelop met de blauwe band naar het RIVM sturen, samen met het kaartje met de barcode. Deze retourenvelop en het kaartje bewaart u dus voor het geval u in de toekomst een positieve zelftest heeft. De retourenvelop en kaartje met barcode vindt u in het pakket dat u in juni 2023 via de post heeft ontvangen.

Toestemming variantbepaling

Voor deelname aan de variantbepaling, vragen wij u om toestemming te geven. Op het gele toestemmingsformulier kunt u toestemming geven. Als u mee wilt doen aan de variantbepaling, kunt u het formulier ondertekenen en terugsturen in de retourenvelop met de gele band. Ook het toestemmingsformulier en de retourenvelop vindt u in het pakket dat u in juni 2023 via de post heeft ontvangen. Als u niet wilt deelnemen aan de variantbepaling van een positieve zelftest hoeft u niks te doen. U kunt wel gewoon mee blijven doen aan VASCO.