Gerapporteerde bijwerkingen na vaccinatie in VASCO-deelnemers

Na coronavaccinatie kunnen bijwerkingen optreden als koorts, hoofdpijn en moeheid (zie ook https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/bijwerking…). Binnen VASCO is in kaart gebracht hoe vaak deze klachten zijn gerapporteerd door deelnemers van de studie. Deelnemers aan VASCO is gevraagd een maand na vaccinatie een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst beantwoordden zij vragen over mogelijke gezondheidsklachten na vaccinatie. Er werd apart gevraagd naar klachten rondom de prikplek (zoals pijn, roodheid of zwelling) en andere lichamelijke klachten (zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn). Zij vulden ook in hoe ernstig de klachten waren en hoe lang de klachten duurden. In de periode tussen 10 mei 2021 en 20 februari 2023 hebben 30,383 deelnemers deze vragenlijst ingevuld.

Klachten rondom de prikplek

In 41% (33%-52% per prik) van de vragenlijsten rapporteerden deelnemers klachten rondom de prikplek na toediening van het vaccin (Figuur 1). De meeste klachten rondom de prikplek werden gemeld na vaccinatie met Pfizer (43%) en Moderna (41%) en veel minder bij Janssen (32%) en AstraZeneca (28%). Klachten namen niet toe of af per prik. Deelnemers onder de 60 jaar rapporteerden vaker klachten rondom de prikplek (42%-56% per prik) dan deelnemers boven de 60 jaar (33%-42% per prik). Vrouwen rapporteerden vaker (49%) klachten rondom de prikplek dan mannen (28%).

Voor ruim de helft van de deelnemers duurden de klachten rondom de prikplek maximaal 2 dagen. Deelnemers is gevraagd naar de ernst van klachten rondom de prikplek op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 helemaal niet ernstig en 10 heel ernstig is. De helft van de deelnemers schaalde de klachten in tussen 1 en 2 een kwart op minimaal 4. Er waren weinig verschillen in de ernst of duur van de prikplekklachten tussen de verschillende vaccins of leeftijdsgroepen.

Andere gezondheidsklachten na vaccinatie

Van de deelnemers gaf 33% (25%-47% per prik) aan last te hebben gehad van lichamelijke klachten zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn na de vaccinatie (Figuur 2). De meeste klachten werden gemeld na vaccinatie met het Janssen vaccin (44%) en de minste klachten na vaccinatie met AstraZeneca (20%). Voor Moderna werden bij de eerste prik relatief veel klachten gerapporteerd (64%). Dit daalde naar 44% voor de tweede prik. Deelnemers onder de 60 jaar rapporteerden vaker klachten na vaccinatie dan deelnemers boven de 60 jaar. Bij deelnemers onder de 60 jaar nam het aandeel met klachten af bij opeenvolgende prikken (52% voor de eerste prik tot 30% voor de 5e prik). Bij deelnemers boven de 60 jaar nam het percentage klachten af van 35% bij de eerste prik tot 25% bij de vijfde prik. Vrouwen rapporteerden vaker (37%) klachten na vaccinatie dan mannen (25%).

Voor ruim de helft van de deelnemers duurden de klachten maximaal 2 dagen na de eerste prik. Deelnemers is gevraagd naar de ernst van klachten op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 helemaal niet ernstig en 10 heel ernstig is. De helft van de deelnemers schaalde de klachten in tussen 1 en 4 en een kwart op minimaal 6. Er waren weinig verschillen in de ernst of duur van de klachten tussen de verschillende vaccins of leeftijdsgroepen.

Contact huisarts

Van alle geprikte deelnemers nam per prik maximaal 3.4% contact op met de huisarts vanwege een mogelijke bijwerking. Deelnemers onder de 60 jaar namen het vaakst contact op met de huisarts na het ontvangen van AstraZeneca (8% na de eerste prik en 6% na de tweede prik). Deelnemers van 60 jaar of ouder namen voornamelijk contact op met de huisarts na de eerste prik met Moderna (5%) of AstraZeneca (6%).

Figuur 1. Gerapporteerde klachten rondom de prikplek. A) Het percentage deelnemers dat klachten rondom de prikplek rapporteerde in de vragenlijst na elke prik. B) De duur van de gerapporteerde klachten in aantal dagen na elke prik. C) De ernst van de gerapporteerde klachten op een schaal van 1 (heel mild) tot 10 (heel ernstig) na elke prik.

Klachten prikplek

 

Figuur 2. Gerapporteerde andere gezondheidsklachten. A) Het percentage deelnemers dat lichamelijke klachten zoals koorts, hoofdpijn of spierpijn rapporteerde in de vragenlijst na elke prik. B) De duur van de gerapporteerde klachten in aantal dagen na elke prik. C) De ernst van de gerapporteerde klachten op een schaal van 1 (heel mild) tot 10 (heel ernstig) na elke prik.

Gezondheidsklachten