Arbeidsrisico’s kwantificeren

Hoe kwantificeer je een arbeidsrisico? En, misschien nog wel belangrijker, hoe groot is de schade? Heeft een heftruckchauffeur die bij een bouwbedrijf werkt meer of minder kans om letsel op te lopen dan zijn collega die op een steiger staat? En als het antwoord ‘minder kans’ is, hoeveel minder dan?

Arbeidsrisico’s zijn onlosmakelijk verbonden met het soort werk dat iemand doet (bijvoorbeeld werken met machines), waar hij of zij zich bevindt (bijvoorbeeld op een steiger) of met bijzonder situaties als werken met explosieven. Dankzij WebORCA zijn deze arbeidsrisico’s in te schatten en kunnen de effecten en kosten van de maatregelen worden bepaald.

Wat kan webORCA?

 • Benchmarking: na invoer van bedrijfsspecifieke gegevens geeft WebORCA het risico van de werkzaamheden van 1 persoon in een bedrijf, of van verschillende medewerkers binnen het bedrijf. Dit kan worden vergeleken met het gemiddelde risico dat werknemers lopen in Nederland in soortgelijke situaties, zodat bedrijven kunnen benchmarken.
 • Risico inventarisatie en evaluatie: WebORCA kan ondersteuning bieden bij het opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie door risico’s van ernstige arbeidsongevallen te rangschikken en maatregelen voor te stellen voor aanpak van de risico’s.
 • Inschatting grootste risico’s: ook kan worden ingezoomd op specifieke werkzaamheden van een medewerker, waardoor duidelijk wordt waar de grootste risico’s gelopen worden.
 • Maatregelen voor risico’s: in de laatste stap kan de gebruiker een selectie maken uit een aantal maatregelen dat het risico kan verkleinen. De maatregelen zijn gebaseerd op bekende controlelijsten, handleidingen over veiligheid, procedures, trainingsprogramma’s, verplichte opleidingsniveaus en de Europese en Nederlandse normen en richtlijnen.
 • Kosten en effectiviteit van maatregelen: tevens is een inschatting aanwezig van de kosten en de effectiviteit van de maatregel. WebORCA berekent verschillende combinaties van maatregelen en kosten en presenteert deze aan de gebruiker. 
 • WebORCA voorspelt risico’s van ongevallen met ernstig letsel: dodelijk letsel, permanent letsel en letsel met ziekenhuisopname binnen 24 uur.

Praktijkvoorbeelden

 • Krijg een goed beeld van het potentieel van webORCA en lees de praktijkvoorbeelden om te zien hoeveel je kunt doen met WebORCA.

Voor wie?

Het zal duidelijk zijn dat alle bedrijven die risicovolle taken uitvoeren belang hebben bij WebORCA. Het is mogelijk om een kwantitatieve prioritering te geven van de risico’s. Er kunnen maatregelen genomen worden zodat de werknemers minder risico lopen op letsel. En als niet alle maatregelen realiseerbaar zijn kan er een goede afweging worden gemaakt tussen de kosten en de opbrengsten.

Maar er zijn meer belanghebbenden:

 • Veiligheidskundigen in bedrijven  kunnen signaleren waar processen aangescherpt of verbeterd kunnen worden.
 • Arbodiensten kunnen WebORCA gebruiken om hun dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. WebORCA levert immers een betere risico inventarisatie en evaluatie  op vanwege de kwantificatie van risico’s.
 • Brancheorganisaties kunnen verschillende beroepen vergelijken en de kwaliteit van de arbocatalogus verbeteren.
 • Ook beleidsmakers bij overheden kunnen gebruik gaan maken van WebORCA. Met WebORCA is inzichtelijk te maken wat en hoeveel er in het werk gesteld kan worden om het aantal arbeidsongevallen zo laag mogelijk te houden.
 • Nergens ter wereld bestaat een systeem waarmee zo nauwkeurig te bepalen is hoe groot het risico is op een ongeval. Het risicomodel ORCAOccupational Risk Calculator is in Nederland ontwikkeld, maar zeker niet alleen toepasbaar op de Nederlandse markt. Er zijn wereldwijd verschillende landen die interesse getoond hebben.

WebORCA is in de praktijk getest door:

 

Opdrachtgever

Het model is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZWSociale zaken en werkgelegenheid) en is gebaseerd op een analyse van arbeidsongevallen die zijn gemeld aan en onderzocht door de Inspectie SZW . Voor meer informatie over het achterliggende risicomodel verwijzen we u naar het rapport op de website van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoeksrapport kwantitatief risicomodel.