Hoe maak je het risico op een ongeval op je werk meetbaar en vergelijkbaar?  En, misschien nog wel belangrijker, hoe groot is de schade? Heeft een heftruckchauffeur die bij een bouwbedrijf werkt meer of minder kans om letsel op te lopen dan zijn collega die op een steiger staat? En als het antwoord ‘minder kans’ is, hoeveel minder dan?
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het Occupational Risk Calculator (ORCAOccupational Risk Calculator) model ontwikkeld.  

Meetbare arbeidsrisico's

 Het  model is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is gebaseerd op een analyse van arbeidsongevallen die zijn gemeld aan en onderzocht door de Inspectie SZWSociale zaken en werkgelegenheid
Het risicomodel is beschreven in het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-rapport “Kwantitatieve risicoanalyse voor arbeidsveiligheid. De ontwikkeling van een risicomodel en software’. De onderzoeksresultaten uit de bijlagen van het rapport kunt u opvragen via veiligwerken@rivm.nl.

Hier kunt u ook terecht met vragen over het meetbaar maken van arbeidsrisico’s op basis van dit model.  
Vragen die met behulp van ORCAOccupational Risk Calculator te beantwoorden zijn, gaan over: 
 

  • Benchmarking: het risico van de werkzaamheden van 1 persoon in een bedrijf of van verschillende medewerkers binnen een bedrijf, kan worden berekend. Dit kan worden vergeleken met het gemiddelde risico dat werknemers lopen in Nederland in soortgelijke situaties, zodat bedrijven kunnen benchmarken. 
  • Risico inventarisatie en evaluatie: het ORCA model kan ondersteuning bieden bij het opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie door risico’s van ernstige arbeidsongevallen te rangschikken en maatregelen voor te stellen voor aanpak van de risico’s.
  • Inschatting grootste risico’s: ook kan worden ingezoomd op specifieke werkzaamheden van een medewerker, waardoor duidelijk wordt waar de grootste risico’s bij die werkzaamheden gelopen worden.
  • Maatregelen: met ORCA kunnen maatregelen doorgerekend worden om bepaalde risico’s te verkleinen. De maatregelen zijn gebaseerd op bekende controlelijsten, handleidingen over veiligheid, procedures, trainingsprogramma’s, verplichte opleidingsniveaus en de Europese en Nederlandse normen en richtlijnen.
  • Kosten en effectiviteit van maatregelen: ORCA levert een inschatting van de kosten en de effectiviteit van de maatregel. Daarna berekent het model verschillende combinaties van maatregelen en kosten en presenteert deze aan de gebruiker. 
  • Inschatting van letsel: ORCA voorspelt risico’s van ongevallen met ernstig letsel: dodelijk letsel, permanent letsel en letsel met ziekenhuisopname binnen 24 uur. 

Weborca

Vanaf 2021 wordt WebORCA om ICTInformation and communication technology-technische redenen niet meer aangeboden en is niet meer online beschikbaar.