Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen bestaat specifieke regelgeving om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. Daarnaast is voor ongevallen in bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen een apart model ontwikkeld volgens de Storybuilder-methode, het Major Hazard Control-model.

Regelgeving

Afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf, zijn hierbij het ‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015’ (BrzoBesluit risico's zware ongevallen 2015) of de ‘Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIEAanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie) van toepassing.

Op 1 juni 2015 is de herziene Europese Seveso richtlijn, Seveso III van kracht geworden. De Nederlandse doorvertaling van de oude Seveso II-richtlijn, het ‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999’ (Brzo 1999) is daarom aangepast en gewijzigd in het  ‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015’ (Brzo 2015). Een nieuw onderdeel is dat bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen gestimuleerd worden om gebruik te maken van indicatoren om hun prestatie op het gebied van veiligheid te bewaken. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt SZWSociale zaken en werkgelegenheid daarbij.

Major Hazard Control-model

Voor ongevallen met gevaarlijke stoffen in bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen is een apart model ontwikkeld volgens de Storybuilder-methode, het MHCMajor Hazard Control-model. Dit model is ontwikkeld voor de Major Hazard Control (MHC) directie van de Inspectie SZW.

In de MHC-database zijn geanalyseerde ongevallen te raadplegen. Het gaat om ongeveer 260 incidenten die hebben plaatsgevonden in de periode 2004-2013. Met de MHC database en het Storybuilder programma kunt u eigen analyses uitvoeren om oorzaken en verbeterpunten te achterhalen, eventueel na toevoegen van eigen incidenten of arbeidsongevallen.

 

De database is een aparte database die beschikbaar is via: