Veiligheidsprofessionals ondernemen van alles om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Veelvoorkomende aanpakken die als ‘interventie’ worden ingezet zijn bijvoorbeeld de invoering van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) of het lopen van veiligheidsrondes. De afgelopen jaren is verschillende keren geconstateerd dat veiligheidskundigen behoefte hebben aan kennis over werkende veiligheidsmaatregelen. Zo bleek in 2018 nog uit een onderzoek van het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). Een greep uit de activiteiten van het RIVM om te leren van veiligheidsmaatregelen.

Interventieplatform

Het RIVM heeft samen met veiligheidsprofessionals het platform veiligheidsinterventies.nl ontwikkeld. Hierop kunnen professionals interventies beschrijven, beoordelen, delen en zoeken. Het doel dat dit een levendig platform wordt, dat bijdraagt aan het delen van kennis voor het organiseren van een gezonde en veilige werkomgeving.

Meer over interventies lees je ook in de speciale editie van ons online magazine: 'Weten wat werkt: interventies'.

Resilience: veilig werken bij onvoorziene situaties

Resilience is het vermogen om in onverwachte situaties en erna goed te kunnen blijven functioneren. Door resilience kunnen teams in bedrijven veilig blijven werken, ook bij onverwachte situaties. Want ongeveer 16 % van de ernstige arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door onverwachte situaties.   Het RIVM ontwikkelde met hulp van veiligheidskundigen een spel (serious game) om veilig gedrag te trainen en om te kunnen gaan met onverwachte situaties. Het spel richt zich op de besluitvorming in praktijksituaties, waarbij sprake is van onzekerheden en de valkuilen die kunnen optreden. Lees meer