Veiligheidsprofessionals ondernemen van alles om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Veelvoorkomende aanpakken die als ‘interventie’ worden ingezet zijn bijvoorbeeld de invoering van de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) of het lopen van veiligheidsrondes. De afgelopen jaren is verschillende keren geconstateerd dat veiligheidskundigen behoefte hebben aan kennis over werkende veiligheidsmaatregelen. Zo bleek in 2018 nog uit een onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK). Een greep uit de activiteiten van het RIVM om te leren van veiligheidsmaatregelen.

Interventieplatform

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt samen met veiligheidsprofessionals een interventieplatform waarop professionals interventies kunnen beschrijven, beoordelen, delen en zoeken. Het doel is een levendig platform op te zetten dat bijdraagt aan het delen van kennis voor het organiseren van een gezonde en veilige werkomgeving.

 

Afgelopen twee jaar verzamelde RIVM een reeks van interventie(s) die met succes zijn toegepast in organisaties. Hopelijk worden er nog vele interventieverhalen uitgewisseld via het interventieplatform. Naar verwachting zal deze vanaf 2020 in de lucht zijn.

 

Meer over interventies lees je ook in de speciale editie van ons online magazine: 'Weten wat werkt: interventies'.

Resilience: veilig werken bij onvoorziene situaties

Een lastige beslissing in een situatie met veel onzekerheid en tijdsdruk. Voor dit soort situaties kan een ‘resilience aanpak’ nuttig zijn. Resilience is het vermogen om in onverwachte situaties en erna goed te kunnen blijven functioneren. Door resilience kunnen teams in bedrijven veilig blijven werken, ook bij onverwachte situaties. 

Uit gegevens van ernstige arbeidsongevallen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat grofweg 1 op 6 ernstige arbeidsongevallen ontstaat door onverwachte situaties. Een medewerker schat op basis van eerdere ervaringen de situatie op een bepaalde manier in. Daarbij ‘ziet’ hij niet dat de situatie nét even anders is. Het gevolg kan zijn dat hij de handeling verkeerd uitvoert.

Het RIVM ontwikkelde met hulp van veiligheidskundigen een spel (serious game) om veilig gedrag te trainen en om te kunnen gaan met onverwachte situaties. Het spel richt zich op de besluitvorming in praktijksituaties, waarbij sprake is van onzekerheden en de valkuilen die kunnen optreden.

Lees meer

Nudging: duwtje in de goede richting

Nudging kan helpen keuzes veiliger, duurzamer en gezonder te maken. Met nudging kun je onderbewust gedrag beïnvloeden door een duwtje te geven in de goede richting, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. In het verkeer zijn beproefde concepten van Nudging te vinden. Denk aan het afremmen van onze rijsnelheid door gestippellijnde fietsstroken op smalle polderwegen en de roodgekleurde smiley die oplicht bij een te hoge snelheid in de bebouwde kom. Nudging richt zich vooral op snel en automatisch gedrag.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft onder andere onderzocht of Nudging het eten van fruit kan bevorderen. Een ontwikkeling was de  ‘fruit tinder’ om het eten van fruit (het maken van gezonde keuzes) met gedragsbeïnvloeding te stimuleren. De bedoeling is om mensen op het werk via een app fruit te laten bestellen voor de volgende dag. Ook onderzocht het RIVM de achterliggende werking en het mogelijkheden van Nudging. Momenteel onderzoekt een team van het RIVM of methoden zoals Nudging ook kunnen bijdragen aan veilig werken met heftrucks.