Storybuilder is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de verschillende analisten ongevallen op eenzelfde manier analyseren. Maar ook om de vastgelegde informatie te raadplegen en hiervan te kunnen leren.

Storybuilder is een instrument waarmee de informatie uit ongevalsrapportages op een systematische wijze kan worden geanalyseerd en grafisch in ongevalspaden kan worden weergegeven.

In Storybuilder kunnen bedrijven alle door de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) onderzochte ernstige ongevallen uit de periode 1998 tot en met 2014 (ca. 31.000) raadplegen. De ongevallen zijn verdeeld in 36 type ongevallen; van vallen van hoogte en vallende voorwerpen tot ongevallen met machines, in besloten ruimten, beklemmingen, etc.

Gebruikersondersteuning Storybuilder

Voor technische en inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van Storybuilder die kunt u contact opnemen met de Storybuilder helpdesk: storybuilder@rivm.nl