RIVM (cVLH) heeft gezorgd voor een goede vertaling naar het Nederlands van het ‘Lessons Learned Bulletin’ over preventie van en voorbereiding op ongevallen in de industrie met chemische stoffen. De vertaling is onderdeel van het streven om de ‘geleerde lessen’ uit het buitenland beter te ontsluiten voor Nederland. Het doel van het bulletin is inzicht bieden in de lessen die zijn getrokken uit ongevallen die zijn gemeld in het Europese systeem voor het rapporteren van zware ongevallen (European Major Accident Reporting System, eMARS). Het bulletin wordt samengesteld door het Joint Research Center (EU Europese Unie (Europese Unie)-JRC Joint Research Centre (Joint Research Centre)) en verschijnt twee maal per jaar. Elke editie van het bulletin is gericht op een specifiek thema. De vertaling van dit technische document is uitgevoerd door het RIVM in opdracht van het ministerie van SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) en in samenwerking met het EU-JRC. De vertaling (en het origineel) is te vinden op het EU Minerva Portaal.