Nederlanders die naar het buitenland reizen (waaronder migranten die hun land van herkomst bezoeken), maar ook reizigers uit andere landen die naar Nederland komen (waaronder asielzoekers en vluchtelingen), kunnen bepaalde infectieziekten met zich meenemen. Deze ziekten noemt men ook wel reizigers- of importziekten.

Via een reiziger kunnen dan ziektes die normaal in Nederland niet voorkomen zich verder uitbreiden. De meest voorkomende importziekten zijn malaria, hepatitis A en B, buiktyfus, hivhumaan immunodeficientievirus en tuberculose. Ook andere aandoeningen zoals leptospirose, dengue en legionellose komen regelmatig voor bij reizigers. Bij asielzoekers komen vooral scabiës (schurft), tuberculose, malaria, mazelen en gonorroe voor.

Wat is de rol van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij reizigersziekten?

Het RIVM houdt scherp toezicht op import van (nieuwe) infectieziekten in Nederland. Artsen en laboratoria voorzien het RIVM van meldingen. Daarnaast bekijkt het RIVM wekelijks alle signalen, nationaal en internationaal, op bijzondere of nieuwe ontwikkelingen.

Advies over het voorkómen van ziekte op reis wordt gegeven door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), de regionale GGD'en, Travel Clinic en door gespecialiseerde huisartsen.