Maatschappelijke opgave

De nationale ambitie is om het landelijk gebied in Nederland bestendig te maken voor de toekomst. Dit betekent een veilige, gezonde en schone landbouw en inrichting van gebieden. Ook gezond en veilig voedsel horen daarbij, net als gezonde ecosystemen, waardevolle natuur en waardevol landelijk gebied. Een vitale agrarische sector die geen ongewenste risico’s geeft voor de volksgezondheid en leefbaarheid voor boeren, burgers en milieu. Andere thema’s zijn klimaat, wateroverlast, duurzame landbouw en circulaire economie.

Atlas natuurlijk kapitaal

weiland met koeien

De Atlas Natuurlijk Kapitaal helpt u de grote actuele uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen. 

Atlas leefomgeving

Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. 

Stikstofproblematiek

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. Hiermee wordt het hoofd geboden aan de stikstofproblematiek in Nederland.

Gids gezonde leefomgeving

buiten fitness

De Gids Gezonde Leefomgeving biedt informatie, inzichten, ruimtelijke data, instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. 

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   088-6898989
E-mail:        info@rivm.nl