Hier kunt u de links naar pdf-tabellen aanklikken en inzien wat de consumptie is van de verschillende (groepen) voedingsmiddelen door de totale studiepopulatie van jongvolwassenen en door de afzonderlijke gebruikers. Voor de totale groep is in te zien waar en wanneer de voedingsmiddelen zijn geconsumeerd. De voedingsmiddelen zijn ingedeeld volgens de groepsindeling van EPIC-Soft. Voor de berekening van de bronnen van macronutriënten en micronutriënten is gebruikgemaakt van de NEVO-tabel uit 2001. De resultaten zijn te selecteren voor de totale studiepopulatie, of opgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding of BMI Body Mass Index (Body Mass Index). Alle resultaten zijn gewogen voor sociaaldemografische factoren.